Το bloko.gr ολοκληρώνει την παρουσίαση του σ.ν. για το υπό διαμόρφωση βαθμολόγιο των αστυνομικών, με την παράθεση του άρθρου για την εξέλιξη των αστυφυλάκων με ανακριτικών καθηκόντων. 
 
Πρόκειται για τη μεγάλη πλέον μερίδα των ειδικών φρουρών και συνοριακών, ένας πληθυσμός που αυξάνεται και πληθύνεται εντός της ΕΛΑΣ και αποτελεί ακόμη ένα μέτωπο συνδικαλιστικής σύγκρουσης, μετά από αυτό των αξιωματικών και των ανακριτικών.
 
Το bloko.gr θα παραθέσει και τις τροποποιήσεις που έχουν προβλεφθεί και περιέχουν  σημαντικά ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό. Σημειώνουμε τέλος, πως το Π.Δ. στην περίπτωση έγκρισης, πρόκειται να προωθηθεί προς το ΓΛΚ, ούτως ώστε να κοστολογηθεί και να κριθεί εάν και κατά πόσο αντέχει στις απαραίτητες διευρύνσεις του προϋπολογισμού.

Ακόμη ένα σημείο τριβής, καθώς, όπως ήδη έχουμε γράψει, κάποιοι αποτιμούν το κόστος εφαρμογής σε 10.000.000 ευρώ και άλλοι σε 40.000.000.