Αναδημοσιεύουμε έγγραφο που λάβαμε μέσω ΕΜΑΙΛ  των υπαλλήλων ΤΕΟΘ με παρατηρήσεις - σχολιασμό σε ανακοίνωση του ΠΣΥΥΕΝ.
ΣΧΕΤΙΚΟ : Η απο 13-02-2021  ανακοίνωση ΠΕΑΛΣ