ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

16-04-2021

Ενημερώνω, έχοντας με ακρίβεια ενημερωθεί αναφορικά με την κατανομή των Οργανικών Θέσεων του προσωπικού Λ.Σ., οτι η προώθηση σχετικού σχεδίου π.δ. στα ΜΜΕ, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης ως προς τον αποστολέα και τον λόγο που το απέστειλε στα ΜΜΕ, καθώς δεν αναγράφεται η πραγματικότητα της κατανομής των θέσεων κατά βαθμό και αριθμό, όπως για παράδειγμα σε οτι αφορά τους προερχόμενους απο Λ/Φ, η μία θέση που αναφέρεται ως Αρχιπλοιάρχου, είναι Αντιπλοιάρχου και οι  δύο θέσεις που αναγράφονται Πλοιάρχου, είναι δύο θέσεις βαθμού Πλωτάρχη.

Είμαι σίγουρος οτι το θετικό αποτέλεσμα κατανομής των θέσεων μπορεί να ενοχλεί, αλλά δε μπορεί να ανατρέψει μια τόσο σοβαρή πρωτοβουλία της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας, η οποία μόνο θετικό πρόσημο έχει για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Πασσάκος Π. Σπυρίδων