Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ: Ευχαριστούμε τους υπεύθυνους της νέας ιστοσελίδας του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ...
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ: Ευχαριστούμε τους υπεύθυνους της νέας ιστοσελίδας του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ...


25-5-2021 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΣΠ.:

"Ευχαριστούμε τους υπεύθυνους της νέας ιστοσελίδας του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ....."

Σε συνέχεια εύλογων παραπόνων και ερωτημάτων μελών μας αναφορικά με την αφαίρεση απο την κεντρική σελίδα του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr) του link της ΠΕΑΛΣ και ΠΟΕΠΛΣ ως κεντρικές ιστοσελίδες των θεσμικών συνδικαλιστικών φορέων - εκπροσώπων των στελεχών ΛΣ όλων των βαθμίδων, γνωρίζεται ότι προφανώς η ενέργεια αυτή ειχε στόχο, όπως οι δημιουργοί - υπεύθυνοι εκτίμησαν..., τη διευκόλυνση - εξυπηρέτηση, της αναβάθμισης της παρεχομένης ενημέρωσης και του ΚΥΡΟΥΣ, της νέας ιστοσελίδας του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ..

Ευχαριστώ τους υπεύθυνους της νέας ιστοσελίδας του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ για την αναβάθμιση της παρεχόμενης ενημέρωσης και του κύρους της ιστοσελίδας του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ....κι ανταποδίδω δεόντως...!

Αναδημοσίευση απο fb

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια