ΤΟ ΥΝΑΝΠ ΚΑΙ ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΥΠΕΡ ΠΟΕΠΛΣ ΚΑΙ ΠΣΥΕΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΥΝΑΝΠ ΚΑΙ ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΥΠΕΡ ΠΟΕΠΛΣ ΚΑΙ ΠΣΥΕΝ

ΤΟ ΥΝΑΝΠ ΚΑΙ ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΥΠΕΡ ΠΟΕΠΛΣ ΚΑΙ ΠΣΥΕΝ


Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας σε σημαντικές κοινωνικές δράσεις ως Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. συμβάλλουμε ενεργά στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης με τη μέθοδο της «χωριστής Διαλογής στην Πηγή», που εφαρμόζεται στο Κεντρικό Κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με τη Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» να έχει αναλάβει το ρόλο του «Τεχνικού Συμβούλου» στην υλοποίηση του προγράμματος.

Για το λόγο αυτό έχουν τοποθετηθεί ειδικά συστήματα (ειδικές βάσεις/κάδοι) για τη συλλογή των συσκευασιών, που καταναλώνονται εντός του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων ανακύκλωσης, που επιτυγχάνουν την υψηλή συμμετοχή των πολιτών και έχει την έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ως εθνικής εμβέλειας φορέας για την οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. το συγκεντρωθέν συνολικό ποσό ανταποδοτικού αντιτίμου, που αναλογεί στην Ομοσπονδία μας και το οποίο ανέρχεται σε 3.587,92 €, θα διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών του Βρεφονηπιακού Σταθμού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η συμβολή όλων στην ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αφενός ενισχύει οικονομικά κοινωνικές δομές δίνοντας ένα σοβαρό κίνητρο για τη συμμετοχή στη διαδικασία και αφετέρου ικανοποιεί και τις περιβαλλοντικές μας ευαισθησίες.

Η Ομοσπονδία μας σε συνεργασία με τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις μέλη της θα συμβάλει στη δυνατότητα διεύρυνσης της εφαρμογής του προγράμματος με τοποθέτηση παρόμοιων συστημάτων και σε άλλες Υπηρεσίες και Λιμενικές Αρχές, επεκτείνοντας την ανταποδοτική ανακύκλωση όπου αυτό είναι εφικτό.

https://neaplefsi.gr/?p=20233Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια