ΠΕΑΛΣ: Επιστολή Διαμαρτυρίας Δ.Σ. ΠΕΑΛΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΕΑΛΣ: Επιστολή Διαμαρτυρίας Δ.Σ. ΠΕΑΛΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Πειραιάς, 04-06-2021

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.200/Ε/50/2021


ΠΡΟΣ: 

- Πρόεδρο Κατώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων - Αποσπάσεων

Υποναύαρχο ΛΣ ΠΑΣΣΑΔΗ Ν. (ΔΚ - Δ')

- Μέλη του Κατώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων - Αποσπάσεων

ΚΟΙΝ: 

 - κ. ΥΝΑΝΠ

- κ. Αρχηγό ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

- κ. Β' Υ/ΛΣ 

- Γρ. κ. ΔΚΔ΄

- Γρ. κ. ΔΠ

- Στελέχη ΛΣ (μέσω των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών ΛΣ)

- Μέλη ΠΕΑΛΣ

Σε συνέχεια της ΩΠ 021007/6/21 Διαταγής Προέδρου Κατωτέρου Συμβουλίου Μεταθέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και κατόπιν των Αριθμ. Πρωτ.: Φ.200/Ε/43/2021/20-05-2021 και Φ.200/Ε/46/2021/21-05-2021 εγγράφων μας, αλλά και προφορικών επισημάνσεών μας, αναγκαζόμαστε να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας και τη λύπη μας για την αντιμετώπιση, που τελευταία διαπιστώνουμε, απέναντι στον θεσμικό φορέα των Αξιωματικών την ΠΕΑΛΣ, τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΑΛΣ και τους Αξιωματικούς Λ.Σ., μέλη μας.

Ως ΠΕΑΛΣ, έχουμε πολλές φορές τα τελευταία δύο χρόνια τοποθετηθεί δημόσια, επιχειρηματολογώντας σχετικά, ότι θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, και θα είμαστε συμπαραστάτες σε όλες τις προσπάθειες, που κατατείνουν προς την κατεύθυνση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Σώματος, της καλυτέρευσης της υπηρεσιακής καθημερινότητας αλλά και της επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε οι Αξιωματικοί ΛΣ αλλά και τα στελέχη ΛΣ όλων των βαθμίδων.

Ακόμα και τα λάθη που διαπιστώνουμε, τα αντιμετωπίζουμε καλοπροαίρετα, χαρακτηρίζοντας και εντάσσοντας αυτά ως «παράπλευρες απώλειες» και ως λάθη, που μπορεί κάποιος να κάνει, όταν προσπαθεί και με καλή πίστη δεχόμαστε ότι υπάρχει πράγματι διάθεση διορθωτικών κινήσεων.

Δε σημαίνει όμως ότι αυτά πρέπει να εκλαμβάνονται ως αδυναμία μας ή να θεωρούμαστε δεδομένοι και πολύ περισσότερο ότι μπορεί να δεχτούμε συμπεριφορές και τακτικές, που βάλλουν την αυτοτέλεια και αυτονομία μας, το κύρος και τον ρόλο μας και κυρίως τα μέλη μας.

Άλλωστε, ως ΠΕΑΛΣ, έχουμε αποδείξει σε όσους το προσπάθησαν, ότι ανεξαρτήτως κόστους δεν πτοούμαστε, ούτε μπορούμε να γίνουμε «στρατιωτάκια ακούνητα, αμίλητα».

Κατά συνέπεια, με την παρούσα προειδοποιούμε προς κάθε κατεύθυνση και απαιτούμε - και αυτό θα πράττουμε εφεξής - , αφενός την ενημέρωσή μας για ζητήματα που αφορούν τα στελέχη ΛΣ και τον Οργανισμό που υπηρετούμε, ώστε να τοποθετούμαστε σχετικά, και αφετέρου τον ίδιο σεβασμό - στήριξη που κι εμείς αποδίδουμε και την ίδια αντιμετώπιση που τυγχάνουν άλλοι συνδικαλιστικοί φορείς και συνδικαλιστές.

Κύριε Υποναύαρχε,

Κατόπιν των ανωτέρω, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση, πλην όμως αναγκαία, να διαμαρτυρηθούμε:

α) για τη μη ενημέρωσή μας, ως οφείλετε, παρά την προσπάθειά μας,  των λόγων που ένα μέλος του ΔΣ της ΠΕΑΛΣ, πάρα το γεγονός ότι έχει ορισθεί ως εκπρόσωπός μας στο Ανώτατο Συμβούλιο Προσφυγών, ορίστηκε και ως υπηρεσιακό μέλος μετά ψήφου σε άλλο Συμβούλιο. Όπως έχουμε επισημάνει, η με την υπηρεσιακή ιδιότητα συμμετοχή ενός μέλους του Δ.Σ. της ΠΕΑΛΣ σε Συμβούλιο Μεταθέσεων - Αποσπάσεων και προσφυγών, όπου παράλληλα συμμετέχει και έτερο μέλος του Δ.Σ., εκπρόσωπος της ΠΕΑΛΣ μετά ψήφου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εις βάρος του στελέχους, κατά το δοκούν κάποιων αρνητικά ή ακόμα και κατά της ΠΕΑΛΣ, αλλά και του Κλάδου Διοικητικής Μέριμνας, του οποίου προΐστασθε.

β) για τη μη ενημέρωσή μας, παρά την προσπάθειά μας, αναφορικά με τους λόγους που παρά την επισήμανσή μας και έκφραση παραπόνων μας, δεν υπήρξε απάντησή σας ή διορθωτική ενέργειά σας αναφορικά με τους λόγους που ο Πρόεδρος της ΠΕΑΛΣ, Ανώτατος Αξιωματικός ΛΣ, σε υπηρεσιακό - διοικητικό έγγραφό σας, το οποίο ετέθη σε δημόσια χρήση - θέα των υπηρεσιών ΛΣ και των στελεχών ΛΣ, τοποθετήθηκε ιεραρχικά κάτω από μέλη του Συμβουλίου Αξιωματικούς ΛΣ παρότι αρχαιότερός τους και μάλιστα μεταξύ Πλωτάρχη ΛΣ και Ανθυπασπιστή ΛΣ.

Δυστυχώς, εφόσον δεν λάβαμε τις απαραίτητες απαντήσεις στην παραπάνω διαμαρτυρία μας και αιτήματά μας, θεωρούμε ότι από πλευράς σας δεν συντρέχει κανένας λόγος απαντήσεων ή διορθωτικών ενεργειών σας και ως εκ τούτου, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, σας γνωρίζουμε τη μη συμμετοχή μας στο Κατώτερο Συμβούλιο Αποσπάσεων, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 07-06-2021 υπό την προεδρία σας.

Η παρούσα να τεθεί εις γνώσιν των μελών του Κατώτερου Συμβουλίου Αποσπάσεων και να συμπεριληφθεί στα Πρακτικά αυτού. 

Εκ του Δ.Σ.

            Ο Πρόεδρος       Ο Γενικός Γραμματέας

Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ     Γεώργιος ΜΑΡΑΓΚΟΣ


 
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια