Όρια ηλικίας στελεχών ΕΔ-ΣΑ: Ποιους «πιάνει» η 40ετία-Τι ισχύει για τρίτεκνους-πτητικά-καταδυτικά εξάμηνα (ΠΙΝΑΚΕΣ)
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Όρια ηλικίας στελεχών ΕΔ-ΣΑ: Ποιους «πιάνει» η 40ετία-Τι ισχύει για τρίτεκνους-πτητικά-καταδυτικά εξάμηνα (ΠΙΝΑΚΕΣ)


 www.limenika.blogspot.com
 
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ - ΠΗΓΗ: Ε.Τ. 26/07/2021 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.gr]

Σύνταξη με 40 χρόνια υπηρεσίας ή με όριο ηλικίας 60 ετών όταν δεν συμπληρώνεται 40ετία

προβλέπουν οι γενικές ρυθμίσεις για τη συνταξιοδότηση των ενστόλων που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας.

Η έξοδος με 40 χρόνια κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης όσο αποχωρούν οι παλαιότεροι και μένουν οι νεότεροι.

Η συνταξιοδότηση των στελεχών ΕΔ-ΣΑ έχει ως βασική θεμελιωτική αρχή τα 24,5 έτη. Ανάλογα με τη χρονιά που συμπληρώνονται, καθορίζονται και τα συνολικά έτη που πρέπει να έχουν για να βγουν στη σύνταξη.

Τα έτη υπηρεσίας σε μονάδες εκστρατείας και μέχρι 5, μετρούν διπλάσια (ως και 10) προκειμένου να συμπληρωθεί ο συνολικός χρόνος για τη συνταξιοδότηση, αλλά αυτά τα διπλά έτη δεν συνυπολογίζονται στα 24,5 έτη, αλλά στα συνολικά έτη που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση.

Όσοι έχουν 24,5 έτη μέχρι και το 2014 αποχωρούν με συνολικό χρόνο ασφάλισης 30,5 έτη, ενώ όσοι πιάνουν τα 24,5 έτη από 2015 και μετά, χρειάζονται 40ετία για να πάρουν σύνταξη ανεξαρτήτως ηλικίας, διαφορετικά -αν δηλαδή δεν έχουν 40ετία- μπορούν να αποχωρήσουν από το 60ό έτος και μετά.

Για παράδειγμα:

• Αξιωματικός με 27 έτη το 2016, που συμπλήρωσε τα 24,5 έτη το 2013, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί αφού συμπληρώσει συνολικά 29 έτη σύμφωνα με τις θεμελιωτικές προϋποθέσεις (24,5 έτη) που πληροί το 2013. Αν μέσα στα 27 έτη είναι και 5 χρόνια σε μονάδα εκστρατείας, αυτά μετρούν ως κανονική υπηρεσία για να συμπληρωθούν τα 24,5 έτη, και διπλασιάζονται όμως όταν έρθει η ώρα της συνταξιοδότησης. Η σύνταξή του θα υπολογιστεί με συντελεστή αναπλήρωσης για 33 έτη αντί για 27.

• Αξιωματικός με 25 έτη το 2016, που συμπλήρωσε τα 24,5 έτη το 2015, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με 40 έτη γιατί έχει τις θεμελιωτικές προϋποθέσεις (24,5 έτη) από 1ης/1/2015 και μετά που ο νόμος «ζητάει» 40ετία για σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας. Αν έχει και 3 χρόνια σε μονάδα εκστρατείας, αυτά μετρούν διπλασιάζονται και γίνονται 6 όταν έρθει η ώρα της συνταξιοδότησης. Με τα σημερινά δεδομένα, ο στρατιωτικός αυτός έχει 34 έτη (31 πραγματικά και 3 επιπλέον από τον διπλάσιο χρόνο), που σημαίνει ότι θα αποχωρήσει με σύνταξη το 2027.

Οι καταταγέντες μέχρι και τα μέσα του 1989 έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης με συνολικό χρόνο ως τα 30,5 έτη γιατί συμπλήρωσαν τα 24,5 έτη ως το 2014. Ενώ όσοι ανέλαβαν υπηρεσία από τα μέσα του 1989 και μετά, αποχωρούν με 40ετία γιατί συμπληρώνουν τα 24,5 έτη από 1ης/1/2015 και μετά που άλλαξαν οι συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι ανέλαβαν υπηρεσία ως τις 31/12/1992 αλλά δεν έχουν συμπληρώσει τα 24,5 έτη υπηρεσίας μέχρι το 2014 μπορούν να προσθέσουν πλασματικό χρόνο. Στα 24,5 έτη συνυπολογίζεται ο χρόνος ασφάλισης σε τυχόν άλλους φορείς, η στρατιωτική τους θητεία (κατόπιν εξαγοράς), καθώς και τα έτη σπουδών σε στρατιωτικές σχολές.

Αντίθετα, οι πρωτοασφαλισμένοι και με ανάληψη υπηρεσίας στελέχη ΕΔ-ΣΑ από 1ης/1/1993 και μετά αποχωρούν με 40ετία χωρίς όριο ηλικίας, ή στο 60ό έτος με λιγότερα χρόνια.

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ διαμορφώνονται ανάλογα με το έτος που συμπλήρωσαν 24,5 έτη, ως εξής:

• Με 24,5 έτη υπηρεσίας-ασφάλισης το 2011, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μετά τα 26 έτη.

• Με 24,5 έτη υπηρεσίας/ασφάλισης το 2012, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μετά τα 27,5 έτη.

• Με 24,5 έτη το 2013, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μετά τα 29 έτη υπηρεσίας.

• Με 24,5 έτη το 2014, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μετά τα 30,5 έτη.

• Με 24,5 έτη από 1ης/1/2015 και μετά, συνταξιοδοτούνται με 40 χρόνια υπηρεσίας.

Με 20ετία στη σύνταξη οι τρίτεκνοι στρατιωτικοί

Για τους στρατιωτικούς με 3 παιδιά το δικαίωμα συνταξιοδότησης κλειδώνει με 20 χρόνια υπηρεσίας ως το 2013 ή 24,5 έτη από το 2014 και μετά.

Με 20ετία τα έτη 2011, 2012 και 2013, αυξάνεται ο ελάχιστα απαιτούμενος για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε 21, 23 και 25 έτη, αντίστοιχα.

Το 2014 χρειάζονται 24,6 έτη συμπληρωμένα για να έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα, και 30,5 έτη για να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης.

Με 24,5 έτη από το 2015 χρειάζονται 40 έτη για έξοδο χωρίς όριο ηλικίας.

Οι στρατιωτικοί που κατετάγησαν ή ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά το 1993, και έχουν τρία παιδιά, βγαίνουν όπως όλοι οι νεοεισερχόμενοι στρατιωτικοί από το 1993 και μετά, δηλαδή χρειάζονται συνολικά 40 για να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας, ή στα 60 αν συμπληρώνουν τα 40 έτη αργότερα.

Διπλάσιος χρόνος με «πτητικά εξάμηνα»

Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγματοποιήσει πτητικά εξάμηνα προκειμένου να προσμετρηθεί ο χρόνος των εξαμήνων ως διπλάσιος χρόνος υπηρεσίας, απαιτείται 18ετής πλήρης στρατιωτική υπηρεσία.

• Για όσους συμπληρώνουν 18ετή στρατιωτική υπηρεσία το 2011 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 19,5 χρόνια.

• Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2012 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 21 χρόνια.

• Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2013 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 22,5 χρόνια.

• Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2014 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 6 χρόνια επιπλέον, ήτοι να συμπληρώσουν 24.

• Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2015 και μετά για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτείται να συμπληρώσουν 25 χρόνια.

Πώς υπολογίζονται διπλά τα καταδυτικά εξάμηνα

Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγματοποιήσει εξάμηνα καταδυτικά, αλεξιπτωτιστή, υποβρύχιου καταστροφέα, σε μονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, στα ΕΚΑΜ, σε υποβρύχιες αποστολές, ο χρόνος των εξαμήνων προσμετράται ως διπλάσιος μετά την 20ετία, που αυξάνεται σταδιακά ως τα 25 έτη. Έτσι:

• Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2011, απαιτείται 1 έτος επιπλέον στρατιωτική υπηρεσία, ήτοι να συμπληρώσουν 21 χρόνια, και πάνω σε αυτά να «προσθέσουν» τα διπλά εξάμηνα.

• Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2012, απαιτούνται 22 χρόνια για να «πάρουν» τα εξάμηνα.

• Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2013, απαιτούνται 23 χρόνια για την προσμέτρηση των εξαμήνων.

• Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2014, απαιτούνται 24 χρόνια.

• Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία από το 2015 και μετά, απαιτούνται 25 χρόνια για να πάρουν και τα διπλά εξάμηνα.

Τα όρια ηλικίας για αποστρατεία στην ΕΛ.ΑΣ.

Τα όρια ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι αξιωματικοί γενικών καθηκόντων Ελληνικής Αστυνομίας άλλαξαν με Προεδρικό Διάταγμα από το 2016 και αυξήθηκαν κατά 1 ως 3 χρόνια από το βαθμό του αστυνομικού διευθυντή και άνω.

Η δυνατότητα παραμονής τους στην υπηρεσία φτάνει μέχρι το 65ο έτος.

Ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας και παραμονής στον κάθε βαθμό μέχρι να κριθούν στον επόμενο, καθορίστηκε ως εξής:

• Σε 4 έτη για Υπαστυνόμο Β’.

• Σε 6 έτη για Υπαστυνόμο Α’.

• Σε 6 έτη για Αστυνόμο Β΄ ή 14 έτη (από 12) συνολικής υπηρεσίας, από την οποία 5 έτη στο βαθμό.

• Σε 6 έτη για Αστυνόμο Α΄ ή 20 έτη (από 16) συνολικής υπηρεσίας.

• Σε 6 έτη για Αστυνομικό Υποδιευθυντή ή 25 έτη (από 20 έτη) συνολικής υπηρεσίας.

• Σε 3 έτη για Αστυνομικό Διευθυντή ή 28 έτη (από 22 έτη) συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό.

• Σε 2 έτη για το βαθμό του Ταξιάρχου ή 30 έτη (από 24 έτη) συνολικής υπηρεσίας.

• Σε 1 έτος για τον βαθμό του Υποστρατήγου.


www.limenika.blogspot.com

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια