Αριθμ. Πρωτ.: Φ.100/Α/86/2021

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής μας για την Χριστουγεννιάτικη Γιορτή της ΠΕΑΛΣ στο Θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ, όπου έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν τα παιδιά όλων των Αξιωματικών Λ.Σ., ενημερώνουμε ως ακολούθως:

1) τα παιδιά των Αξιωματικών Λ.Σ. (ΜΕΛΗ ΠΕΑΛΣ) υπηρετούντων εκτός νομού Αττικής, που έχουν γεννηθεί από το 2009 και μετά, και δεν δύνανται να συμμετέχουν στην γιορτή, θα λάβουν δωροεπιταγές JUMBO ύψους 15,00 euro.

2) τα παιδιά των Αξιωματικών Λ.Σ. (ΜΕΛΗ ΠΕΑΛΣ) υπηρετούντων εντός Ν. Αττικής, που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020 και 2021 κι ως εκ τούτου δεν θα συμμετάσχουν στην παιδική γιορτή θα λάβουν επίσης δωροεπιταγές JUMBO ύψους 15,00 euro. 

Και στις δύο περιπτώσεις οι συνάδελφοι Αξιωματικοί Λ.Σ. (ΜΕΛΗ ΠΕΑΛΣ) παρακαλούνται να δηλώσουν στο email pealsgr@gmail.com, μέχρι την Κυριακή 12-12-2021, τον αριθμό των παιδιών και την Υπηρεσία τους, αναγράφοντας αντίστοιχα στο θέμα  "Δωροεπιταγή - Εκτός ν. Αττικής" ή "Δωροεπιταγή - Εντός ν. Αττικής".

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο της ΠΕΑΛΣ στο 213 137 1305.

Για το Δ.Σ.

                   Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γενικός Γραμματέας 

             Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ                                                Γεώργιος ΜΑΡΑΓΚΟΣ