Πειραιάς, 19-05-2022

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.200/Ε/27/2022


ΠΡΟΣ:

κ. Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αντιναύαρχο ΛΣ Αλεξανδράκη Γεώργιο


ΚΟΙΝ.: 

1. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

κ. Γιάννη Πλακιωτάκη

2. Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

κ. Κώστα Κατσαφάδο

3. Α΄ Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

4. Β΄ Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

5. Γενικό Επιθεωρητή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

6. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΚ Δ’

7. Μέλη ΠΕΑΛΣ


ΣΧΕΤ.:

α) Το π.δ. 33/09 (Α' 50), όπως ισχύει. 

β) Το π.δ. 81/2012 (Α’139), όπως ισχύει. 

γ) Ο ν. 4504/17 (Α' 184), όπως ισχύει.

δ) Ο ν .4690/20 (Α ́120).


Κύριε Αρχηγέ,

Όπως γνωρίζετε, οι Ναυτιλιακοί Ακόλουθοι είναι ένα κεφάλαιο για την εκπροσώπηση της Χώρας στο εξωτερικό, καθώς προσφέρουν σημαντικές και αναγκαίες υπηρεσίες, στο κράτος, στο πλοίο και στον ‘Έλληνα ναυτικό. 

Με τον ν. 4676/2020  Άρθρο 25 "Μεταθέσεις εξωτερικού", αντικαταστάθηκε  το άρθρο 115 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) "Αξιοποίηση Στελεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Πολιτικού Προσωπικού σε θέσεις εξωτερικού" και με το π.δ 11/2021 - ΦΕΚ 21/Α/10-2-2021 "Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής" ρυθμίστηκαν ζητήματα, που άπτονται της εφαρμογής των σχετικών νομοθετημάτων.

Η μη συμπερίληψη στα κριτήρια επιλογής μεταξύ των Ναυτιλιακών Ακολούθων, του βαθμού - αρχαιότητας των Αξιωματικών, η καθυστέρηση, σχεδόν κάθε χρόνο, επιλογής Ναυτιλιακών Ακόλουθων εκ των υποψηφίων Αξιωματικών παρότι κάθε βήμα της διαδικασίας προβλέπεται ρητά από την υφιστάμενη νομοθεσία, η καθυστέρηση αντικατάστασης όσων συμπληρώνουν το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα παραμονής τους στις Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων, δημιουργούν κάθε φορά δυσμενείς συζητήσεις επί του θέματος, εύλογα ερωτηματικά, ανησυχία, δυσφορία και έντονο προβληματισμό στα ενδιαφερόμενα στελέχη.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, όχι μόνο δεν έχουμε διαπιστώσει καμιά διορθωτική πρωτοβουλία αναφορικά με τα ανωτέρω αλλά τυχαία πληροφορηθήκαμε ότι προωθείται και φωτογραφική διάταξη, σε νόμο άλλου υπουργείου, με άμεση ισχύ, η οποία τροποποιεί για τη φετινή διαδικασία,  το κριτήριο της  άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή πολύ καλής γνώσης της γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να μετατεθούν, η οποία αποδεικνύεται με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή αντίστοιχο τίτλο, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001, θέτοντας ως κριτήριο, το επίπεδο LOWER .

Κατόπιν των ανωτέρω, αναγκαζόμαστε να αιτηθούμε σε εσάς, τον Αρχηγό του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών σας, για την πιστή τήρηση των διαδικασιών - νομοθεσίας και τη μη αιφνίδια τροποποίηση του επιπέδου γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή πολύ καλής γνώσης της γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να μετατεθούν οι υποψήφιοι  και που εκ των προτέρων, σε τυχόν αντίθετη περίπτωση σας εκφράζουμε εκ μέρους των Αξιωματικών ΛΣ, την λύπη, την απογοήτευσή μας και την αντίθεσή μας, για την εν λόγω πρωτοβουλία.

Επ' ευκαιρίας επισημαίνουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, διαπιστώνουμε την παρέκκλιση από μία εκ των θεμελιωδών αρχών που πρέπει να διέπει ένα ένοπλο στρατιωτικά συντεταγμένα σώμα όπως το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αφενός αφορά στην επιλογή Αξιωματικών Λ.Σ. και την τοποθέτησή τους  σε  θέσεις από τις οποίες καλούνται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους  και αφετέρου στην κατακρεούργηση της  ιεραρχικής μεταξύ τους σχέση, αρχές που έχουν τυπική - οργανική έννοια (πυραμίδα βαθμών, θέσεων και υπηρεσιών) αλλά και ουσιαστική έννοια (καθήκοντα και περιορισμοί που προέρχονται από την ιεραρχική εξουσία ή την ιεραρχική εξάρτηση) και αποτελούν μία σχέση διαρκείας  η οποία έχει θεσμοθετηθεί και ρυθμιστεί λεπτομερώς, και πάνω στην οποία στηρίζεται η λειτουργιά του ΛΣ και σε καμιά περίπτωση  δεν πρέπει να επιτρέπει εύκολα τις μεταβολές.

Εν αναμονή απαντήσεώς σας παραμένουμε στην διάθεσή σας για οιαδήποτε διευκρίνιση.


Για το Δ.Σ.

            Ο Πρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας

Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ                Γεώργιος ΜΑΡΑΓΚΟΣ