ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 


Πειραιάς 20/05/2022

Αριθμ.Πρωτ. :Φ.200/Ε/20/2022


Προς:

Αρχηγό ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αντιναύαρχο ΛΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ Γεώργιο 


Κοιν.:

- Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

- Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

- Α΄ Υπαρχηγός ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

- Β΄ Υπαρχηγός ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.


Κύριε Αρχηγέ,

Δυστυχώς δεν κατέστη εφικτή η πραγματοποίηση κατόπιν αιτήματός μας, ολιγόλεπτης συνάντησης  με το Δ.Σ. της ΠΕΑΛΣ, με σκοπό αφενός να σας ευχηθούν τα μέλη του Δ.Σ. και δια ζώσης για την ανάληψη των καθηκόντων σας και αφετέρου να σας καταθέσουμε, ως είθισται σε περίπτωση αλλαγής Αρχηγού ΛΣ, εκ του σύνεγγυς, Υπόμνημα του Διεκδικητικού Πλαισίου της ΠΕΑΛΣ.

Κατόπιν τούτου, σας υποβάλλουμε αυτό δια της παρούσης, προκειμένου ενημερωθείτε σχετικά, για τις δικές σας ενέργειες, για την προώθησή του στην Πολιτική Ηγεσία και για τη διαβούλευσή του σε  συνάντησή μας την οποία ευελπιστούμε να ορίσετε .

Υπενθυμίζουμε οτι παρά την αδιαμφισβήτητη στήριξη από μέρους μας στις όποιες άλλες και για άλλους, νομοθετικές, θεσμικές και λοιπές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα, όπως και την εμπιστοσύνη από μέρους μας, ως προς την πρόθεση διορθωτικών παρεμβάσεων επ' αυτών, δεν έχουμε τύχει καμιάς διαβούλευσης και για κανένα ζήτημα του σχετικού Υπομνήματός μας στο οποίο συμπεριλαμβάνονται προτάσεις των Αξιωματικών ΛΣ μελών μας και το οποίο εχει ξαναυποβληθεί.

 Παράλληλα επισημαίνουμε ότι η υιοθέτησή τους θα αποτελούσε μια έμπρακτη για τους ασκούντες τη διοίκηση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αξιωματικούς,   αναγνώριση της προσφορά τους αλλά και της αδιαμφισβήτητης προσφοράς της ΠΕΑΛΣ.

Για το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος                 Ο Γενικός Γραμματέας 

Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ        Γεώργιος ΜΑΡΑΓΚΟΣ Υπόμνημα Διεκδικητικού Πλαισίου Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΠΕΑΛΣ)

Το Λιμενικό Σώμα αποτελεί ένα στρατιωτικά συντεταγμένο Σώμα με πολύπλευρες δραστηριότητες και καθήκοντα, η αποστολή του οποίου αγγίζει και αφορά όλο το φάσμα της ελληνικής κοινωνίας. Στην εποχή μας, αλλά και στα χρόνια που έρχονται, όλοι οι τομείς δράσης του Σώματος (ναυτιλία, ασφάλεια, αστυνόμευση, περιβάλλον, φύλαξη συνόρων κλπ) θα εξελίσσονται συνεχώς με  αποτέλεσμα οι απαιτήσεις να αυξάνονται και το πεδίο ευθύνης να διευρύνεται και η κοινωνία και οι πολίτες να αξιολογούν τη δράση του Λιμενικού Σώματος με διαφορετικά κριτήρια απ' ότι στο παρελθόν.

Πέραν της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας κι εμείς, ως θεσμικός φορέας, εκπρόσωπος των διοικούντων του Σώματος, Αξιωματικών του Λ.Σ¬ΕΛ.ΑΚΤ., σεβόμενοι τα μέλη μας και την ευθύνη που φέρουν ως Αξιωματικοί έναντι των υφισταμένων τους συναδέλφων τους και το διαχρονικό έργο και την προσφορά του ΛΣ και των στελεχών ΛΣ, όλων των κατηγοριών, αλλά και τον ρόλο, τον σκοπό και τις αρμοδιότητες του Λ.Σ., θεωρούμε υποχρέωσή μας να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την διατήρηση και ενίσχυση των  βασικών αρχών, που πρέπει να διέπουν το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα στελέχη του, την ιεραρχία μεταξύ στελεχών, την απρόσκοπτη συνεργασία, τον αλληλοσεβασμό και την αλληλοεκτίμηση μεταξύ όλων των στελεχών του ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ., την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών, τη διατήρηση και ενίσχυση  του  θεσμού του Αρχηγού - Αρχηγείου που ασκεί τη διοίκηση του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία αποτελούν βασικά εχέγγυα για την επίτευξη του παραπάνω κοινού στόχου.

 

1.α. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ

Σε ένα ένστολο στρατιωτικά συντεταγμένο Σώμα, πρώτα πρέπει να κυριαρχούν οι αξίες, οι αρχές και η τιμή σε κάθε βαθμό, μια επιχειρησιακού – υπηρεσιακού ουσιαστικού αντικρίσματος επετηρίδα, αλλά κι ένα ορθολογικό και δίκαιο πλαίσιο μεταθέσεων και περί ιεραρχίας και προαγωγών αλλά και ορθολογική κατανομή του προσωπικού κατά βαθμό και αριθμό.

Τονίζουμε ότι η ιεραρχία έχει τυπική - οργανική έννοια (πυραμίδα βαθμών, θέσεων και υπηρεσιών) αλλά και ουσιαστική έννοια (καθήκοντα και περιορισμοί που προέρχονται από την ιεραρχική εξουσία ή την ιεραρχική εξάρτηση) και αποτελεί μία σχέση διαρκείας  η οποία έχει θεσμοθετηθεί και ρυθμιστεί λεπτομερώς, και πάνω στην οποία στηρίζεται η λειτουργιά του ΛΣ και σε καμιά περίπτωση  δεν πρέπει να επιτρέπει εύκολα τις μεταβολές, ιδιαίτερα όταν αυτές γίνονται αποσπασματικά.

Για τους  Αξιωματικούς, η μεταξύ τους γενική σειρά αρχαιότητας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ιεραρχίας, που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία, με σκοπό την ομαλή κι εύρυθμη λειτουργία του Σώματος και συνδέεται άμεσα με την ιεραρχία των καθηκόντων, που πηγάζει από τη βαρύτητα της ευθύνης της αποστολής του Λ.Σ..

Η διαφορετικότητα (ακαδημαϊκή - στρατιωτική εκπαίδευση, προσόντα κατάταξης για κάθε Σχολή, βαθμίδα εκπαίδευσης που ανήκει κάθε Σχολή, διάρκεια φοίτησης κλπ) πρέπει να αποτελεί καθοριστικό διαχωριστικό παράγοντα των οργανικών θέσεων και κατανομής αυτών, του καθηκοντολογίου, της ιεραρχίας και της εξέλιξης των στελεχών όλων των βαθμίδων και θα πρέπει να ακολουθεί τα στελέχη σε όλη την Υπηρεσιακή τους πορεία. 

Ως εκ τούτου θεωρούμε επιτακτική ανάγκη την τροποποίηση του περί Ιεραρχίας και Προαγωγών με γνώμονα το παραπάνω πλαίσιο προκειμένου αποκατασταθεί η κατακρεούργηση και οι αδικίες που έχει υποστεί από τις συχνές, αποσπασματικές τροποποιήσεις του.  

1.β. Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΝΔ

Αδιαμφισβήτητο γεγονός αποτελεί το ότι η ανεξέλεγκτη χορήγηση βαθμών σε ένα ένστολο στρατιωτικά συντεταγμένο Σώμα όπως το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., δημιουργεί αν όχι βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα,  προβλήματα στην ιεραρχία μεταξύ των στελεχών, στη δομή και τη λειτουργία του Σώματος.

Απόρροια στην ιεραρχική δομή του Σώματος των παραπάνω παρελθοντικών τακτικών, αποτελεί η  αναγκαιότητα ανάληψης διορθωτικής πρωτοβουλίας για την αποκατάσταση της ιεραρχίας μεταξύ των Αξιωματικών.

Δυστυχώς, αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι το υφιστάμενο πλαίσιο αδικεί την ιεραρχική εξέλιξη και σχέση μεταξύ άλλων των Αξιωματικών εκ ΣΝΔ, οι οποίοι όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει, βλέπουν Αξιωματικούς που κατετάγησαν μετά απο αυτούς, να τίθενται στην διάρκεια της καριέρας τους αρχαιότεροι ή και ανώτεροί τους στην ιεραρχική βαθμίδα, ενώ συχνά, ακόμα κι η ιεραρχική σχέση των μεταξύ της ίδια τάξης Αξιωματικών καταρρέει

 Παράλογο δε είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα διαπιστώνουμε την τοποθέτηση Αξιωματικών ευθύνης κατώτερων ή νεότερων Αξιωματικών απο εκείνους που θα έπρεπε δικαιωματικά να κατέχουν τη θέση.

Επισημαίνουμε δε ότι και σε ότι αφορά τους Αξιωματικούς εκ ΔΥΛΣ είτε στην ιεραρχική σχέση μεταξύ τους είτε στον καταληκτικό βαθμό τους εξακολουθούν να αδικούνται κατάφωρα.

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η εισαγωγή των στελεχών μέσω Πανελληνίων εξετάσεων παρά την πολλάκις κατατεθειμένη αντίθετη άποψή μας, επιχειρηματολογώντας σχετικά, είναι πλέον γεγονός. 

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η επένδυση στη βασική εκπαίδευση και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού αποτελεί υποχρέωση υψηλής προτεραιότητας με πολλαπλά οφέλη για τα ίδια τα στελέχη, το Λιμενικό Σώμα και εν τέλει για το ελληνικό κράτος. Δυστυχώς μέχρι σήμερα προς την παραπάνω κατεύθυνση ελάχιστα έχουμε διαπιστώσει. Προφανώς, όσο κι αν κάποιος προσπαθεί, το μέλλον εξαρτάται πάντα και από το παρελθόν, όμως το ζητούμενο παροχής ποιοτικότερης εκπαίδευσης μπορεί να γίνει πραγματικότητα αν ισχύσουν τα παρακάτω:

 

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

α. Επαναπροσδιορισμός των διδασκόμενων μαθημάτων και ύλης – σύγχρονα και εξειδικευμένα συγγράμματα βάσει των νέων αναγκών του Λ.Σ.

β. Εκσυγχρονισμός των μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης των σπουδαστών για επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

γ. Καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό πανεπιστημιακής προέλευσης.

i. Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές, όχι απαραίτητα από κάποιο κέντρο (π.χ. ΕΚΕΠΙΣ) διότι δε μπορεί να γίνει για όλο το φάσμα των αντικειμένων μας, αλλά να εξασφαλίζεται ότι ο κάθε εκπαιδευτής διαθέτει:

α) τις απαιτούμενες γνώσεις (μέσω σχετικών σπουδών - υπηρεσιακών εκπ/σεων - προϋπηρεσία π.χ. τουλάχιστον 5 ετών σε ένα συγκεκριμένο υπηρεσιακό αντικείμενο) και

β) βασικές γνώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων και μεθοδολογίας διδακτικής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω ΙΝΕΠ.

ii. Πρόνοια για τις αμοιβές διδασκόντων, εξεταστών-διορθωτών, συγγραφέων συγγραμμάτων.

δ. Αποτίμηση των αποτελεσμάτων της παρασχεθείσας εκπαίδευσης και από την πλευρά των εκπαιδευομένων, στο πρότυπο του αναπτυχθέντος ως ανωτέρω μοντέλου.

 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

α. Δημιουργία Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. στο πρότυπο της αντίστοιχης σχολής της ΕΛ.ΑΣ [σχετικό π.δ. 190/9-7-96 (ΦΕΚ 153 Α’ /96)]. Σημειώνουμε ότι η Σχολή αυτή μπορεί να αποτελέσει επιχείρημα - κριτήριο της αλλαγής της μισθολογικής κατηγορίας απο β' σε α΄μεγάλου αριθμού Αξιωματικών, όπως συμβαίνει και στην ελληνική αστυνομία. 

β. Δημιουργία μητρώου εκπαιδευτών (σε διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα) για όλη την επικράτεια ώστε να υπάρχει και αποκεντρωμένη φιλοσοφία μετεκπαιδεύσεων και να εξοικονομούνται και πόροι.

γ. Πιστοποίηση ποιότητας παρεχόμενων μετεκπαιδεύσεων (quality assurance κατά ISO).

Αναγκαία επίσης είναι:

α. Η συνεχής παρακολούθηση των συστημάτων εκπαίδευσης (benchmarking) σωμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού με παρόμοια χαρακτηριστικά αλλά και λοιπών φορέων της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, ίσως ακόμη και ιδιωτικών εταιρειών, προς αναζήτηση καλών πρακτικών-παραδειγμάτων.

β. Η Εκμετάλλευση κοινοτικών κονδυλίων (ΕΣΠΑ, κλπ). Πρότυπο εκμετάλλευσης αυτής της δυνατότητας αποτελεί η Φινλανδία.

γ. Η διερεύνηση για εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή τουλάχιστον μικτές μορφές εκπαίδευσης.  Χρησιμοποιείται ευρέως στην Αυστραλία, Αμερική, αλλά και χώρες της Ε.Ε. (Εσθονία-Ρουμανία). 

3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.

Επανειλημμένα έχουμε αναφερθεί στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα των σκαφών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αναδεικνύοντας την ταλαιπωρία που υφίστανται, την «εγκατάλειψη» που «εισπράττουν», την έλλειψη διοικητικής μέριμνας και επιμελητείας.

Δυστυχώς, αν και μιλάμε για ένα στρατιωτικά συντεταγμένο ένοπλο Σώμα, όπου η ναυτοσύνη και ο επιχειρησιακός κλάδος αποτελούν τα θεμέλιά του, εξακολουθούν να υφίστανται τα κάτωθι:

- Η επιλογή των εδρών των επιχειρησιακών μέσων ΛΣ πρέπει να αποφασίζεται με γνώμονα τα υπηρεσιακά ζητήματα και ανάγκες και ν' αποτελεί απόφαση μόνο του Αρχηγείου (Αρχηγού ΛΣ Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού ) και όχι απόφαση συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών  ή άλλων τοπικών συμφερόντων.

· Η μη δημιουργία σύνθεσης πληρωμάτων ώστε να εξαλειφθεί τελείως το φαινόμενο πληρώματα κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο, να επιχειρούν πολύ πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου (οι προτεινόμενες λύσεις δημιουργίας αμοιβών πληρωμάτων από την υπάρχουσα ήδη μειωμένη οργανική δύναμη των λιμενικών αρχών αποτελεί εμπαιγμό προς τα πληρώματα).

· Η μη αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας τους, στο πλαίσιο των ισχυόντων για τις υπόλοιπες ειδικές μονάδες.

· Η άνιση αντιμετώπιση τους σε σχέση με τα ΚΕΑ – ΜΥΑ – ΥΕΜ σε ότι αφορά την αναγνώριση των ετών υπηρεσίας τους, στο πλαίσιο των ισχυόντων για τις υπόλοιπες ειδικές επιχειρησιακές μονάδες. Σήμερα οι υπηρετούντες στα ΠΛΣ που έχουν επωμισθεί το μεταναστευτικό, την έρευνα και διάσωση, την αστυνόμευση, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, τη φύλαξη των συνόρων, εργάζονται κάτω από αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες και αντιμετωπίζονται πολύ κατώτερα από άλλες κατηγορίες στελεχών ΛΣ (οικονομικά – ασφαλιστικά - ειδικές διατάξεις - επιδόματα).

· Τα μεγάλα κενά στις οργανικές συνθέσεις των πλωτών που έχουν ως αποτέλεσμα την διαρκή, μόνιμη επιφυλακή των ίδιων πληρωμάτων και την εκτέλεση επιχειρήσεων μόνιμα με την ελάχιστη οργανική σύνθεση.

· Η καθ’ έξιν χρησιμοποίησή τους σε καθήκοντα πέραν της κύριας αποστολής τους και η μη χρησιμοποίηση των πληρωμάτων σε παράλληλα καθήκοντα

· Οι χωρίς σωστό προγραμματισμό και πολλές φορές άνευ ουσίας αποσπάσεις και αποστολές-περιπολίες τους.

·  Η δυσκολία στη χορήγηση αδειών και στην εξεύρεση αντικαταστατών.

· Ο ανύπαρκτος αριθμός προσλήψεων Αξιωματικών αλλά και Υπαξιωματικών ειδικότητας Πλοιάρχων τουλάχιστον Γ’ Τάξης και ιδιαίτερα Μηχανικών τουλάχιστον Γ’ Τάξης. Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος να χαθεί και η ναυτοσύνη από το Σώμα.

·  Η επί μακρόν απουσία εκπαίδευσης στη χρήση όπλων και στις πρώτες βοήθειες.

·  Η μη ενίσχυση  με μέσα αυτοπροστασίας (αλεξίσφαιρα γιλέκα κλπ).

· Η μη ορθολογική κατανομή του προσωπικού στα ΠΛΣ και η αδυναμία μετάθεσης των υπηρετούντων στα ΠΛΣ λόγω έλλειψης στελεχών και της μη διαχρονικής εφαρμογής του π.δ. Μεταθέσεων.

· Η μη συγκρότηση κατάλληλων τεχνικών υποστηρικτικών ομάδων προκειμένου επιλύονται τα έκτακτα μηχανικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΠΛΣ σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.  

· Η διαφορετική πορεία εξέλιξης – μετεκπαίδευσης με ομοιόβαθμούς τους καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα, λόγω της φύσης της εργασίας τους, να παρακολουθούν διάφορα σχολεία, μετεκπαιδεύσεις, σεμινάρια κ.τ.λ.

· Η απουσία μέριμνας για την επιχειρησιακή λειτουργία- εκσυγχρονισμό και στελέχωση των ΕΒ/ΛΣ. 

· Η υπέρμετρα αυστηρή αντιμετώπιση των πληρωμάτων ακόμη και όταν δεν καταφέρουν να βρουν λύση μέσω δωρεών για την αντιμετώπιση προβλημάτων – συντήρησης των ΠΛΣ.

· Η μη μέριμνα για την επικαιροποίηση των πτυχίων που κατέχουν και η φοίτησή τους σε σχολές προς αναβάθμιση των πτυχίων τους και γνώσεων τους σύμφωνα με τα νέα πρότυπα και τεχνολογικές εξελίξεις.

·Η μη τροποποίηση της ΠΔΕΜ στη σημερινή πραγματικότητα και με βλέμμα προς το μέλλον. Τροποποίηση διαδικασιών χορήγησης πλεύσιμων και προϋποθέσεων καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης, αύξηση αυτής. 

Αναγκαία δε παραμένει η αναβάθμιση – αξιοποίηση των εναερίων επιχειρησιακών μέσων και η εκπαίδευση –ενίσχυση του προσωπικού. 

4. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΣ 

Η σημερινή διάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων, για τις οποίες απαιτείται άμεση τροποποίηση των αρμοδιοτήτων τους και Λιμενικών Αρχών (Π.Δ. 81/2014) – σε συνδυασμό με τον υφιστάμενο Κανονισμό «Οργανική σύνθεση και κατανομή του προσωπικού του ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.» δεν εξασφαλίζει την ορθολογική κατανομή, ούτε ενίσχυση της παρουσίας του Λ.Σ. σε κρίσιμα σημεία της Επικράτειας,  ενώ έχει συνέπειες όχι μόνο στο «αξιόμαχο» των στελεχών, αλλά κυρίως στις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη.

 

Η θέση μας είναι η εξής:

· η επιλογή των εδρών - ίδρυσης - κατάργησης υπηρεσιών του ΛΣ πρέπει να αποφασίζεται με γνώμονα τα υπηρεσιακά ζητήματα και ανάγκες και ν' αποτελεί απόφαση μόνο του Αρχηγείου (Αρχηγού ΛΣ Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού) και όχι απόφαση συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών ή άλλων τοπικών συμφερόντων.

· επιμέρους επανεξέταση της γεωγραφικής κατανομής των Λιμενικών Αρχών και Περιφερειακών διοικήσεων και ίδρυση νέων αλλά και κατάργηση υφισταμένων μετά από ορθολογική μελέτη με βάση τις ανάγκες του ΛΣ.

·καθορισμός μεγίστου χρόνου υπηρεσίας σε θέσεις ευθύνης.

· διάθεση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται στην επίτευξη του στόχου

·  ενίσχυση των νέων δομών που θα προκύψουν με μέσα και εξοπλισμό

· επανασχεδιασμός της δράσης των Λιμενικών Αρχών με βάση τη νέα φιλοσοφία διάταξής τους

· ταχύτεροι ρυθμοί υλοποίησης προγραμμάτων εφαρμογής νέων τεχνολογιών και δημιουργία νέων, προκειμένου διευκολυνθεί το παραγόμενο έργο των Λιμενικών Αρχών και οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι:

Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, με μια οργανική σύνθεση που δεν επαρκεί για την εκπλήρωση του σκοπού τους, που η μη εφαρμογή του πδ μεταθέσεων έχει μετατρέψει την υφιστάμενη τους σύνθεση σε «πάζλ» βαθμών, με αποτέλεσμα στα περισσότερα εξ αυτών να καλύπτονται θέσεις Λ/Φ ή Υπαξιωματικών από Αξιωματικούς, που δημιούργησε  η ανεξέλεγκτη χορήγηση βαθμών.

Λιμενικά Τμήματα, Λιμενικοί Σταθμοί και Φυλάκια, που καλούνται να λειτουργήσουν με τον ελάχιστο αριθμό υπηρετούντων, που ενώ προκρίθηκαν να αντικαταστήσουν τα Υπολιμεναρχεία ως ένα ευέλικτο σχήμα άσκησης των αρμοδιοτήτων του Σώματος, αντιμετωπίζονται ως Λιμενικοί Σταθμοί με οργανική 8 στελεχών.

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού: Επιφορτισμένες με την εκπαίδευση των ναυτικών μας,  καλούνται με οργανικές συνθέσεις οκτώ ατόμων να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας και να διασφαλίσουν την ευταξία στους χώρους των σχολών, για εκατοντάδες νέους.

5. ΚΡΙΣΕΙΣ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πάγια θέση μας αποτελεί η επιβεβλημένη αλλαγή του τρόπου επιλογής και αξιολόγησης των στελεχών. Η υφιστάμενη σήμερα και για πολλά χρόνια κατάσταση δεν προάγει την αξιοκρατία και δημιουργεί διαρκώς εντάσεις και συζητήσεις.

Δυστυχώς κάθε χρόνο οι κρίσεις διενεργούνται στο ίδιο απαρχαιωμένο πλαίσιο και σε ένα θολό περιβάλλον, που σε κάθε περίπτωση δεν είναι ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες συνθήκες και δεν εμπεδώνει το αίσθημα δικαίου του κρινόμενου αλλά και μεταξύ των στελεχών.

Οι προβλεπόμενες σήμερα διατάξεις, δεν είναι επαρκείς και ξεκάθαρες για την τεκμηρίωση μιας αντικειμενικής και αμερόληπτης κρίσης, αλλά στηρίζονται κυρίως στην προσωπική και υποκειμενική αντίληψη του κρίνοντος και όχι σε προκαθορισμένα, συγκεκριμένα, μετρήσιμα στοιχεία. Εξαιτίας της απουσίας των παραπάνω προϋποθέσεων, ζούμε κάθε χρόνο το ίδιο σκηνικό των διαγκωνισμών, των ζυμώσεων, των τεχνητών «διαρροών» για επιρροές πολιτικές και άλλες, της «προβολής» των αδυναμιών των συνυποψηφίων, της ανάδειξης των «ιδιαιτέρων» προσόντων άλλων.

6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ – ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΞΙΦΩΝ

Η συνεχιζόμενη μη χορήγηση από την Υπηρεσία στα δικαιούμενα στελέχη των απονεμημένων παρασήμων - μεταλλίων, αλλά και των σχετικών διπλωμάτων που τα συνοδεύουν, πρέπει να σταματήσει. 

Σε μια εποχή που οι ένστολοι βιώνουν καθημερινά τον οικονομικό μαρασμό μη δυνάμενοι να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες, δεν είναι δυνατόν να επωμίζονται άλλο ένα οικονομικό βάρος, δηλαδή να αναγκάζονται να καταβάλλουν οι ίδιοι το τίμημα της προμήθειας των παρασήμων- μεταλλίων που δικαιούνται.

Απαιτείται να δοθούν επιτέλους οι κατάλληλες εντολές κι οι οικονομικοί πόροι, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον προγραμματισμό και να χορηγήσει σε όλους τους  Αξιωματικούς (που δεν τα έχουν παραλάβει) τα μετάλλια – παράσημα (ως διεμβολές και ως κρεμαστά επί στολής με την οποία φέρεται ξίφος), τα σχετικά διπλώματα που δικαιούνται και τη χορήγηση ξιφών σε όλους ανεξαιρέτως τους Αξιωματικούς.

7. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις μας αλλά και αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των στελεχών Λ.Σ., προτείνουμε: 

-  Αύξηση του ανώτατου ύψους της χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης.

- Διεύρυνση των παρεχόμενων ιατρικών καλύψεων όπως υπογονιμότητα, πρόωρος τοκετός, ορθοδοντικές και οδοντιατρικές εργασίες και γενικότερα όλες οι ιατρικές πράξεις που δεν καλύπτονται από τα Ταμεία και κρίνονται αναγκαίες για τον ασθενή.

- Οικονομική ενίσχυση με προκαθορισμένο ανώτατο όριο εφάπαξ παροχής σε περίπτωση ασθένειας ή θανάτου μέλους της οικογενείας του στελέχους (σύζυγος, τέκνα).

- Χορήγηση άτοκων δανείων σε στελέχη που βρίσκονται σε οικονομική ανέχεια λόγω σοβαρής ασθενείας των ιδίων ή μέλους της οικογένειάς τους.

8. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

Η δυσμενής οικονομική συγκυρία που βιώνουμε ως στελέχη, δυστυχώς, αναγκάζουν πολλούς από εμάς να καταφεύγουμε ενίοτε στο δανεισμό για την ενίσχυση των οικογενειακών προϋπολογισμών μας. Το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, είναι ένας από τους φορείς στους οποίους απευθυνόμαστε για το σκοπό αυτό. Αφουγκραζόμενοι λοιπόν τις ανάγκες των στελεχών προτείνουμε την παρέμβασή σας για τον περιορισμό των απαιτούμενων προϋποθέσεων και την σύντμηση του χρόνου έγκρισής τους, καθώς την εξέταση της δυνατότητας αύξησης των χορηγούμενων ποσών ενώ αποτελεί επιτακτική ανάγκη η συμμετοχή στο  συμβούλιο του  ΜΤΝ με υψηλόβαθμο στέλεχος του ΛΣ και η επαναφορά της χορήγησης προκαταβολής εφάπαξ η οποία έχει διακοπεί τα τελευταία χρόνια

9. ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Κρίνουμε άμεση και επιβεβλημένη την ανάγκη υλοποίησης της συγκεκριμένης απόφασης, που εκ των πραγμάτων οφείλεται να είναι σε θετική κατεύθυνση, για λόγους ισότητας, ισοτιμίας και ικανοποίησης του περί δικαίου αισθήματος των στελεχών των ΣΑ.

Θεωρούμε αδιανόητη τη μέχρι σήμερα κωλυσιεργία για τον υπολογισμό ως διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας στους υπηρετούντες στα πλωτά περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Παράλληλα, άνιση θεωρούμε και την αντιμετώπιση των υπηρετούντων στα επιχειρησιακά μέσα  σε σχέση με τα ΚΕΑ – ΜΥΑ – ΥΕΜ σε ότι αφορά την αναγνώριση των ετών υπηρεσίας τους και ως εκ τούτου κρίνουμε αναγκαία την αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο των ισχυόντων για τις υπόλοιπες ειδικές επιχειρησιακές μονάδες.

 Επιπρόσθετα κρίνεται αναγκαία η θεσμική αντιμετώπιση στο παραπάνω πλαίσιο των εκτελούντων χρέη  εξωτερικής υπηρεσίας.

10. ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Το  Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος Λειτουργεί απρόσκοπτα εδώ και δεκαετίες, δεν απασχόλησε ουδέποτε το Κράτος, αποτελεί  πρότυπο χρηστής διοίκησης και λειτουργίας, αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ρητά χωρίς κοινωνική επιβάρυνση, με σκοπό τη χορήγηση εφάπαξ ανταποδοτικού χαρακτήρα χρηματικού ποσού στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενώ  οι πόροι του Ταμείου προέρχονται αποκλειστικά από εισφορές μας με τρόπο που να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά του  αλλά και ο  ορθός  αναδιανεμητικός χαρακτήρας του.

Θεωρούμε επιτακτική την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το ΤΑΛΣ αλλά και την αναγκαιότητα συνεισφοράς του ΤΑΛΣ στην αντιμετώπιση των εξαιρετικά σημαντικών προβλημάτων των στελεχών (δανειοδότηση - προκαταβολή) και την αναβάθμιση σε βαθμό, αριθμό και εξειδίκευση των υπηρετούντων στο ΤΑΛΣ και της υλικοτεχνικής υποδομής του.

Επίσης, τονίζουμε ότι για την όποια αλλαγή του πλαισίου που διέπει την ομαλή λειτουργία του ΤΑΛΣ τον τελευταίο λόγο έχουν μόνο τα μέλη του ΤΑΛΣ, ήτοι τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέλη των συνδικαλιστικών φορέων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η θέση - άποψη των οποίων εκφράζεται μέσω των συνδικαλιστικών τους φορέων.

Τέλος, υπενθυμίζουμε την αναγκαιότητα τροποποίησης ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 106 ΤΟΥ Ν. 3079/2002 σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη αριθ. 12 του παρόντος.

11. ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Γ΄ ΤΑΞΕΩΣ ΣΕ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ Α΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΠΛΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

Έχουμε πολλές φορές αναφερθεί και αποδείξει έμπρακτα όποτε απαιτήθηκε την πεποίθησή μας ότι  σε ένα ένστολο στρατιωτικά συντεταγμένο Σώμα, πρέπει να κυριαρχούν οι αξίες, οι αρχές, η τιμή σε κάθε βαθμό, η στρατιωτική ιεραρχία και η απρόσκοπτη συνεργασία, ο αλληλοσεβασμός και η αλληλοεκτίμηση μεταξύ όλων των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.. 

Θεωρούμε υποχρέωσή μας και αυτονόητη λογική προσέγγισή μας και απόφαση να αιτηθούμε την ανάληψη πρωτοβουλίας σας αναφορικά με την επαναφορά της απόδοσης τιμής και αναγνώρισης, απονέμοντας τη διαμνημόνευση ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ΄ τάξεως και σε αυτά τα έμπειρα και ικανά στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετούν στα Πλωτά Επιχειρησιακά μέσα του ΛΣ και αποτελούν τον άοκνο στυλοβάτη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., ως Προϊστάμενοι υπηρεσιών Α’ Μηχανικοί ή Α΄ Μηχανικοί σε περιπολικά πλοία ανοικτής θαλάσσης ή σε παράκτια ταχέα περιπολικά σκάφη ή Ναυαγοσωστικά σκάφη.

Η απονομή της εν λόγω διαμνημόνευσης ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ΄ τάξεως αποσκοπούσε στη διατήρηση, τόνωση, περαιτέρω προώθηση αλλά και προάσπιση του στρατιωτικού χαρακτήρα, της δομής του Λιμενικού Σώματος, των ηθών, των εθίμων, των αξιών, των παραδόσεων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και των αρχών των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος, την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των Αξιωματικών ΛΣ που υπηρετούν και ασκούν διοίκηση σε πλωτά επιχειρησιακά μέσα του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και στην αναγνώριση της προσφοράς τους και προβλεπόταν στο Προεδρικό Διάταγμα 407/1995 - ΦΕΚ 228/Α/6-11-1995: "Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος" όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 342/1996 και που δυστυχώς καταργήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 247/2006 - ΦΕΚ 261/Α/29-11-2006.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την τροποποίηση του άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος 247/2006 - ΦΕΚ 261/Α/29-11-2006 ως κάτωθι: 

"Η Γ' τάξη απονέμεται σε Υποπλοιάρχους μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους στο βαθμό αυτό, που υπηρέτησαν για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον σε οποιοδήποτε βαθμό Αξιωματικού Λ.Σ ως Λιμενάρχες ή Διοικητές Λιμενικών Τμημάτων ή Κυβερνήτες ή Προϊστάμενοι υπηρεσιών Α’ Μηχανικοί ή Α΄ Μηχανικοί σε περιπολικά πλοία ανοικτής θαλάσσης ή σε παράκτια ταχέα περιπολικά σκάφη."

12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 106 ΤΟΥ Ν. 3079/2002

Στο άρθρο 106 του Νόμου 3079/2002 (Α’) προστέθηκε με το Άρθρο 73 του Νόμου 4504/2017, τέταρτη παράγραφος, ως εξής:

Άρθρο 73 ν. 4504/17

Εκπροσώπηση Στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Στο άρθρο 106 του ν. 3079/2002 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Ένας (1) εκπρόσωπος του αντιπροσωπευτικότερου συνδικαλιστικού φορέα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), και ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Π.Ε.Α.Λ.Σ.) που κατέχουν οργανική θέση εσωτερικού και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των ανωτέρω φορέων αντίστοιχα συμμετέχουν υποχρεωτικά ως μέλη με δικαίωμα ψήφου στη σύνθεση των Πειθαρχικών Συμβουλίων. Ο βαθμός του εκπροσώπου εξαρτάται από το Συμβούλιο συμμετοχής του.

Ένας (1) εκπρόσωπος και αντικαταστάτης αυτού, εγγεγραμμένο μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), και ένας (1) εκπρόσωπος, εγγεγραμμένο μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Π.Ε.Α.Λ.Σ.), που κατέχουν οργανική θέση εσωτερικού και εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο των ανωτέρω φορέων, αντίστοιχα συμμετέχουν νομίμως και ενεργά άνευ ψήφου για λόγους αμεροληψίας και επιμελείας και εν πάση μυστικότητα στη σύνθεση των Πειθαρχικών Συμβουλίων. Ο βαθμός του εκπροσώπου εξαρτάται από το Συμβούλιο συμμετοχής του.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ένας (1) εκπρόσωπος του αντιπροσωπευτικότερου συνδικαλιστικού φορέα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), και ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Π.Ε.Α.Λ.Σ.), που κατέχουν οργανική θέση εσωτερικού και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των ανωτέρω φορέων αντίστοιχα συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος.»

Ένας (1) εκπρόσωπος και αντικαταστάτης αυτού, εγγεγραμμένο μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), και ένας (1) εκπρόσωπος, εγγεγραμμένο μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Π.Ε.Α.Λ.Σ.), που κατέχουν οργανική θέση εσωτερικού και εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο των ανωτέρω συνδικαλιστικών φορέων, αντίστοιχα συμμετέχουν υποχρεωτικά νομίμως και ενεργά μετά ψήφου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος.

Τονίζουμε δε ότι η παραπάνω τροποποίηση έχει αιτηθεί επανειλημμένα από την ΠΕΑΛΣ τα τελευταία τρία χρόνια και ότι η μη τροποποίησή της έχει ως αποτέλεσμα τη μη συμμετοχή μας στα Πειθαρχικά Συμβούλια και στο Δ.Σ. ΤΑΛΣ, δηλαδή στο δικό μας Ταμείο, για τις ερήμην μας αποφάσεις των οποίων επιφυλασσόμεθα.

13. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ Υ /Ξ  - AΝΘΣΤΩΝ - Α/Ξ  ΕΚ  Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.  ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΩΣ Λ/Φ ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΛΗΨΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ 

Αιτείται ο πραγματικά υπηρετηθείς χρόνος ευδόκιμου  προϋπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα ως Λ/Φ, με ανώτερο όριο τα τρία (03) έτη, τα οποία ετίθεντο ως   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για το δικαίωμα συμμετοχής (Απαραίτητο προσόν) των προερχομένων εκ Λ/Φ στις προκηρύξεις διαγωνισμών κατάταξης Υπαξιωματικών Λ.Σ., για τα έτη 1996 και έπειτα, να υπολογίζεται και να προσμετράται στον   συνολικό  χρόνο  υπηρεσίας  Υ/Ξ  - AΝΘΣΤΗ - Α/Ξ  εκ  Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.  για την κατηγορία  αυτή, για  την  λήψη  βαθμολογικών  προαγωγών.

14. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. (Ν.3079/2002   ΦΕΚ 311Α/2002)  Η’  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ   8  Π. Δ.  81/2012  ΦΕΚ 139Α /2012

Ο πραγματικά υπηρετηθείς χρόνος ευδόκιμου προϋπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα ως Λ/Φ, το οποίο απαιτούνταν ως προσόν υποχρεωτικά, για την εισαγωγή υποψηφίων Λ/Φ στη Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. με ανώτερο όριο τα τρία (03) έτη, υπολογίζεται και προσμετράται στον   συνολικό  χρόνο  υπηρεσίας  Υ/Ξ  - AΝΘΣΤΗ - Α/Ξ  εκ  Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.  για την κατηγορία  αυτή, για  την  λήψη  βαθμολογικών  προαγωγών. Οι ανωτέρω μετά την προαγωγή τους τίθενται αυτομάτως στο τέλος της οικείας επετηρίδας.

Ειδικότερα για τους υπηρετούντες ως Λ/Φ έως το έτος 2000 απαιτείτο  τριετής (03) προϋπηρεσία ενώ από το έτος 2001 (Ν. 2935/01) οριοθετείται προϋπόθεση ετήσιας προϋπηρεσίας ως Λ/Φ για τους κατέχοντες τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καταργείται η προϋπόθεση του χρόνου προϋπηρεσίας για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι.. 

Οι οργανικές θέσεις των Υ/Ξ και Α/Ξ Λ.Σ. προερχομένων εκ Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. είναι κοινές για όλες τις υποκατηγορίες (Πτυχιούχοι, δευτεροβάθμια  εκπαίδευση) ενώ από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (Ν. 3079/2002, Π.Δ. 81/2012) επιφυλάσσεται διαφορετική αντιμετώπιση ως προς την εξέλιξή τους στους Υπαξιωματικούς και Αξιωματικούς προερχομένους από αυτή. Οι απόφοιτοι Υ/Ξ και Α/Ξ της Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προάγονται στον ελάχιστο προβλεπόμενο  χρόνο  θεωρούμενοι υπεράριθμοι  στις  οικείες επετηρίδες ενώ επί του πρακτέου οι υπόλοιποι Υ/Ξ και Α/Ξ απόφοιτοι της ιδίας σχολής προάγονται  στον μέγιστο προβλεπόμενο χρόνο.

Η προϋπόθεση της ευδόκιμου προϋπηρεσίας για την συμμετοχή των υποψηφίων προερχομένων εκ Λ/Φ η οποία υπηρετήθηκε στο Λ.Σ. κατά κάποιον τρόπο υπό δοκιμή και κρίση για την μετάβαση τους στην επόμενη παραγωγική σχολή Λ.Σ. δεν δίνει την ευκαιρία σε πολλά στελέχη Α/Ξ Λ.Σ. της κατηγορίας αυτής να τύχουν των προβλεπομένων καταληκτικών βαθμών Α/Ξ Λ.Σ.

Για τους παραπάνω λόγους, αιτείται η αναγνώριση και η προσμέτρηση στον   συνολικό  χρόνο  υπηρεσίας  Υ/Ξ  - AΝΘΣΤΗ - Α/Ξ  εκ  Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.  για την κατηγορία  αυτή, για  την  λήψη  βαθμολογικών  προαγωγών του πραγματικά υπηρετηθέντος χρόνου ευδόκιμου προϋπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα ως Λ/Φ, με ανώτερο όριο τα τρία (03) έτη τα οποία ετίθεντο ως υποχρεωτική προϋπόθεση για το δικαίωμα συμμετοχής των προερχομένων εκ Λ/Φ στις προκηρύξεις διαγωνισμών κατάταξης Υπαξιωματικών Λ.Σ. 

Άλλωστε κάτι ανάλογο έχει ήδη συντελεστεί στο  Λ.Σ. με την  βαθμολογική  αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας καθώς και της πενταετούς στρατιωτικής προϋπηρεσίας των προερχομένων από Ο.Π.Υ. και Ε.Π.Υ.. Επιπλέον η ενδεχόμενη ικανοποίηση αυτού του αιτήματος καθώς ήδη υπολογίζεται μισθολογικά δεν προκαλεί καμιά οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού  μισθοδοσίας.  

15. ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΩΝ ΛΣ 

Άρθρο........

1. Οι παράγραφοι 2 και 7 του άρθρου 14 του ΠΔ 81/ 2012 "Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής. ΦΕΚ 139Α/2012" οι οποίες προβλέπουν ότι: 

Από τη διαδικασία επιλογής εξαιρούνται οι Αξιωματικοί, οι οποίοι λόγω διοικητικής αποκατάστασής λογίζονται εν ενεργεία και προάγονται αναδρομικά στους αντίστοιχους βαθμούς, σε χρόνο μεταγενέστερο της επιλογής του Υπαρχηγού και Επιτελάρχη Αρχηγείου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.

7. Από τη διαδικασία επιλογής των Υποναυάρχων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. εξαιρούνται οι Αξιωματικοί, οι οποίοι λόγω διοικητικής αποκατάστασής λογίζονται εν ενεργεία και προάγονται αναδρομικά στους αντίστοιχους βαθμούς, σε χρόνο μεταγενέστερο της επιλογής παύουν να ισχύουν .

2. Στο άρθρο 12 του ΠΔ 38/2012 προστίθεται παράγραφος 10 ως ακολούθως 

10. Τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεως επιλαμβάνονται και επί όλων εκείνων των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων ,αναδρομικά από 14/06/2012,για τις οποίες έγινε η εφαρμογή των καταργουμένων παραπάνω διατάξεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Η παραπάνω καταργούμενη διάταξη αντίκειται σε θεμελιώδεις διατάξεις τόσο του Συντάγματος όσο και των ισχυουσών Νομοθετικών Διατάξεων, δεδομένου ότι εμποδίζει και στην ουσία καθιστά ανενεργές τις κατά καιρούς εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων που αφορούν διοικητικές αποκαταστάσεις Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος και ειδικότερα. 

1.1. Σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, «η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις.

Η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο όπως ο νόμος ορίζει.». 

1. 2.Σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 4 του ΠΔ 18/1989 οι Διοικητικές Αρχές, σε εκτέλεση της υποχρέωσής τους που απορρέει από το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος πρέπει να συμμορφώνονται απόλυτα , προς το περιεχόμενο της απόφασης των Διοικητικών Δικαστηρίων να απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι αντίθετη προς όσα κρίθηκαν από αυτό.

1. 3.Ανάλογο περιεχόμενο έχει και το άρθρο 198 ΚΔΔικ σχετικά με την υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης με αποφάσεις που εκδίδονται επί του ενδίκου μέσου της προσφυγής. Τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της Διοίκησης θεσπίζει ο Ν. 3068/2002, οι βασικές διατάξεις του οποίου ορίζουν ακριβώς τις προϋποθέσεις της ορθής απονομής της Διοικητικής Δικαιοσύνης

1.4. Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, το ΝΣΚ, σε μεγάλο αριθμό γνωμοδοτήσεών του δέχεται ότι αυτές (οι διατάξεις) επιβάλλουν την υποχρέωση της Διοίκησης να συμμορφώνεται πλήρως και χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση στις αποφάσεις των δικαστηρίων (ΓΝΜ ΝΣΚ 130/2012, 137/2012, 154/2012).

1.5. Επίσης, τα Διοικητικά Δικαστήρια δέχονται παγίως ότι «η συμμόρφωση της διοικήσεως προς τις ακυρωτικές αποφάσεις πρέπει, να είναι πλήρης και, κατά το δυνατόν, άμεση, υπό την έννοια ότι μετά την δημοσίευση της αποφάσεως η αρμόδια Αρχή οφείλει να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του ακυρωτικού αποτελέσματος και δεν δύναται να αδρανεί επικαλούμενη λόγους οι οποίοι δεν εδράζονται σε συνταγματικές διατάξεις, διότι άλλως αναιρείται ο σκοπός της θεσπίσεως της διατάξεως του άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος» (βλ. ΣτΕ 1995, 1518/2014, 2559/2011, 677/2010, 2557/2006, 3191/2005 και 21/2008, 43/2010 αποφάσεις του Συμβουλίου του άρθρου 2 του Ν. 3068/2002).

1.6. Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα όχι απλώς στην προτέρα κατάσταση, αλλά στο σημείο στο οποίο θα είχαν εξελιχθεί εάν δεν είχε μεσολαβήσει η ακυρωθείσα πράξη. Πρόκειται για τη λεγόμενη «πλήρη ή δυναμική αποκατάσταση»

1.7. Επίσης αναγκαίον είναι να τονισθεί ότι, στην ΕΛ.ΑΣ ισχύει η διάταξη του άρθρου 56του ΠΔ 24/1997 ΦΕΚ 29Α/1997 ,η οποία σαφώς δεν θέτει περιορισμούς στην κρίση των Συμβουλίων κατόπιν ακυρωτικών αποφάσεων,  αλλά ο νομοθέτης αφήνει την πλήρη ευχέρεια στα Συμβούλια να κρίνουν και για επόμενα χρόνια εφόσον απαιτηθεί αποκαθιστώντας εκείνους τους Αξιωματικούς οι οποίοι ήδη ακύρωσαν την επίδικη κρίση και λογίζονται πλάσμα δικαίου ως εν ενεργεία.

Επίσης στις Ένοπλες Δυνάμεις ορίζονται τα αντίστοιχα με τον Ν 2439/1996: Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών άρθρο 19 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3883/2010 ΦΕΚ Α 167/24.9.2010. 2. Με βάση τα παραπάνω προωθείται η παρούσα διάταξη προκειμένου εφαρμόζονται επί της ουσίας οι διοικητικές δικαστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης

16. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΛΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΟΥ Ν.4551/2018

Διοικητική αποκατάσταση των στελεχών ΛΣ που εμπίπτουν στην ρύθμιση του άρθρου 17 του ν.4551/2018 αναδρομικά, σε εκτέλεση του από 30-12-2019 π.δ. φεκ 92γ΄ με το οποίο ανακλήθηκαν μερικώς τα π.δ. που αφορούσαν την ημερομηνία προαγωγής των αιτούντων στον κατεχόμενο βαθμό (ήτοι του πλωτάρχη ΛΣ) και την προαγωγή τους αναδρομικά σε αυτόν ένα έτος νωρίτερα, λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 18β της αριθμ. 43/2019 γνωματεύσεως του Τμήματος ΝΣΚ, η οποία έγινε αποδεκτή με την από 10-9-2019 επισημειωματική πράξη του κ ΥΝΑΝΠ. Σχετική τυγχάνει η αριθμ. απόφαση Α68/2021 Διοικητικού Εφετείου Πειραιά/ Τμήμα Α3 Ακυρωτικό.

17. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΗΓΟΥΣ Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΟΝΤΑΙ, ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ Λ.Σ. ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ

Προτείνουμε την επαναφορά του δικαιώματος του Ανωτάτου Συμβουλίου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. να δύναται να απονέμει στους Υπαρχηγούς Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που αποστρατεύονται, το βαθμό του Ναυάρχου ΛΣ εν αποστρατεία που καταργήθηκε την 11-06-2019, με το π.δ. 55/2019, άρθρο 1, το οποίο προσβάλλει τα ήθη, τις αξίες και τις παραδόσεις του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., απαξιώνει το θεσμό των Υπαρχηγών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., την προσφορά τους και το έργο τους, ενώ παράλληλα, καταρρακώνει το ηθικό, το όραμα και την προσπάθεια των Αξιωματικών Λ.Σ..

18.  ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ.

Προτείνεται η ένταξη στο παραπάνω πλαίσιο στρατιωτικών γιατρών, υγειονομικών μονάδων που υφίστανται ή βρίσκονται πλησίον των κατά τόπους υγειονομικών υπηρεσιών των Ε.Δ

19. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Δυστυχώς μέχρι σήμερα τα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών αντιμετωπίζονται με λογική που δεν λαμβάνει υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ανάγκες και αρμοδιότητες των Λιμενικών Αρχών υπαγωγής τους.

Επιπρόσθετα, σχεδόν το σύνολο των Κλιμακίων των Ειδικών Αποστολών αποτελείται από στελέχη μεγάλης ηλικίας λόγω μη πραγματοποίησης νέων σχολείων που σε συνδυασμό με τον ελλιπή αριθμό υπηρετούντων σε αυτά κατά την άποψή μας συμβάλλουν οριακά στην διεκπεραίωση της αποστολής τους.

20. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Απαιτείται άμεση πρωτοβουλία δημιουργίας συνδικαλιστικού νόμου στο ΛΣ που θα εξασφαλίζει το όφελος των στελεχών αλλά και του ΛΣ.  Δυστυχώς, διαχρονικά κυρίως οι πολιτικές  ηγεσίες, έθεσαν σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τα στελέχη Λ.Σ. και τον Οργανισμό που υπηρετούμε, σε δεύτερη μοίρα.

Προτείνεται από την ΠΕΑΛΣ δημιουργία συνδικαλιστικού νόμου στα πρότυπα ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου της ΕΛ.ΑΣ.

Ευελπιστούμε ότι ο διάλογος αναφορικά με το θέμα, που βρίσκεται σε εξέλιξη θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

21. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α΄ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΔΥΛΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΕΙ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «…»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν. 4472/2017 καθορίσθηκαν οι κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και ορίσθηκαν τέσσερις (4) κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευση των στελεχών αυτών. Ειδικότερα, στην κατηγορία Α εντάχθηκαν και οι αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι προέρχονται εξ υπαξιωματικών απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, προαχθέντες στο βαθμό του Σημαιοφόρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4473/1965. 

Όμως, στην εν λόγω κατηγορία (Α) δεν εντάχθηκαν και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που είχαν προαχθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4473/1965 στους βαθμούς του Αρχικελευστή και Ανθυπασπιστή εκτός οργανικών θέσεων και τα οποία κατέχουν πτυχία Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή δίπλωμα Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και οι αξιωματικοί, απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που εξομοιώθηκαν με τους ανωτέρω, ως πτυχιούχοι Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 2 του ν. 3569/2007 (ΦΕΚ 122 Α΄). Τα εν λόγω στελέχη προήχθησαν στους βαθμούς Πλωτάρχη και του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ανεξαρτήτως υπάρξεως ή μη κενών οργανικών θέσεων, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. 

Επομένως, για λόγους ίσης μεταχείρισης θα πρέπει τα ανωτέρω στελέχη να ενταχθούν στην Κατηγορία Α΄ της μισθολογικής κατάταξης του άρθρου 124 του ν. 4472/2017, αντί της Κατηγορίας Β΄ στην οποία έχουν ενταχθεί.

ΑΡΘΡΟ

Οι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που έχουν ήδη προαχθεί εκτός οργανικών θέσεων στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου, κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος και οι οποίοι κατέχουν πτυχία Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα ή δίπλωμα Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού και των οποίων η προαγωγή ως αξιωματικών στο βαθμό του Σημαιοφόρου ξεκίνησε υπό το καθεστώς του ν. 4473/1965, καθώς και οι αξιωματικοί που εξομοιώνονται με τους ανωτέρω με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 2 του ν. 3569/2007 (ΦΕΚ 122 Α΄) ως κάτοχοι πτυχίων Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εντάσσονται στην Κατηγορία Α΄ της μισθολογικής κατάταξης του άρθρου 124 του ν. 4472/2017, ως αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος από ισχύος του Νόμου.

22. ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

Με τις διατάξεις του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016, το κόστος αναγνώρισης πλασματικών ετών από το 2020 και μετά ανέρχεται στο 20% των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών. H αύξηση από 6,67% που ήταν έως το 2016, έφτασε στο 20% που ισχύει σήμερα.

Η τριετία του Ν 3865/10 δόθηκε στους καταταγέντες στα Σώματα ασφαλείας ΕΛ-ΑΣ Λ.Σ. από την 1-9-1990 μέχρι και την 31-12-1995, οι οποίοι δεν συμπλήρωσαν τα 24,5 χρόνια υπηρεσίας την 31-12-2014. Η τριετία αυτή χορηγήθηκε λόγω του χάσματος που δημιουργήθηκε από τον ασφαλιστικό νόμο του 2010 και παρά το γεγονός ότι ταυτίζεται με τη μάχιμη πενταετία, δεν υφίστανται τα ίδια δεδομένα, διότι το κόστος αναγνώρισης είναι πολύ μεγαλύτερο και το ποσό πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ. Το ποσοστό 20% που ισχύει για την αναγνώριση της είναι ασύμφορο και άδικο.

Η ΠΕΑΛΣ προτείνει την τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4387/2016 έτσι ώστε η τριετία του άρθρου 22 §4 του Ν.3865/2010 να εξαιρεθεί και να εξαγοράζεται με τον ίδιο τρόπο όπως η πενταετία υπηρεσίας (μάχιμη πενταετία). Δηλαδή να μπορεί το κάθε στέλεχος να εξαγοράζει, όσα έτη επιθυμεί (από τα 3) καταβάλλοντας εισφορές με ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών της περιόδου που επιθυμεί και με τα οικονομικά δεδομένα που αντιστοιχούσαν τότε.

23. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ 35 ΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΥΟ ΕΤΩΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΤΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

Δεν είναι δυνατόν Αξιωματικοί προερχόμενοι από την ΣΝΔ να αποστρατεύονται με λίγα έτη υπηρεσίας και  σε μικρή ηλικία παρότι έχουν να προσφέρουν και παρότι οι οικογενειακές - οικονομικές ανάγκες είναι τεράστιες και την ίδια στιγμή να χορηγούνται είτε για μικροπολιτικούς και μικροσυνδικαλιστικους λόγους είτε άνευ επαρκούς δικαιολογίας , επιπλέον έτη παραμονής σε άλλους.

24. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΛΣ

Το νέο πλαίσιο μεταθέσεων του προσωπικού ΛΣ αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια εκσυγχρονισμού των μεταθέσεων του προσωπικού πλην όμως απαιτούνται τροποποιήσεις - διορθώσεις ώστε η εφαρμογή του να είναι εφικτή. Θεωρούμε απαράδεκτο ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εκ του υφιστάμενου πλαισίου, επί της ουσίας να εξαιρείται - απαξιώνεται θεσμικά και οι συνδικαλιστικοί φορείς να βρίσκουν παράθυρο εκμετάλλευσης του πλαισίου αυτού για την εξυπηρέτηση των προσωπικών μικροσυνδικαλιστικών συμφερόντων τους.

Ομοίως υπάρχει παράθυρο για την εξυπηρέτηση μικροπολιτικών συμφερόντων.

Η ΠΕΑΛΣ δεν μπορεί να αποδεχτεί οτι  στα  Συμβούλια Μεταθέσεων οι  συμμετέχοντες εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων του Λ.Σ. οι οποίοι δύναται να φέρουν το βαθμό Λ/Φ ή Υπαξιωματικού  καθορίζουν τη μετάθεση ή προσφυγή Κατώτερων, Ανώτερων και Ανωτάτων Αξιωματικών Λ.Σ.

Η δε επιχειρηματολογία περί λειτουργίας πλέον συλλογικών Οργάνων - εκδημοκρατισμού του διαδικασιών,  μέχρι σήμερα,  δεν ευσταθεί  .

25. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΣ

Απαιτείται η διαμόρφωση ενός πλαισίου λειτουργίας του συνδικαλιστικού κινήματος στο Λ.Σ. το οποίο αποτελεί προϊόν πραγματικής διαβούλευσης με τελικό στόχο το όφελος του προσωπικού κι όχι προσωπικών μικροσυνδικαλιστικών και προσωπικών μικροπολιτικών συμφερόντων.

Επισημαίνουμε ότι σε ότι αφορά την ΠΕΑΛΣ σε κάθε περίπτωση είναι απαιτητέα η διατήρηση της αυτοτέλειας και αυτονομίας μας κι η πλήρης ελευθερία στο δικαίωμα του συνδικαλίζειν και συνδικαλίζεσθαι.

 26. ΕΠΙΛΟΓΗ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η μη συμπερίληψη στα κριτήρια επιλογής μεταξύ των Ναυτιλιακών Ακολούθων, του βαθμού - αρχαιότητας των Αξιωματικών , η καθυστέρηση, σχεδόν κάθε χρόνο, επιλογής Ναυτιλιακών Ακόλουθων εκ των υποψηφίων Αξιωματικών παρότι  κάθε βήμα της διαδικασίας  προβλέπεται ρητά από την υφιστάμενη νομοθεσία, η καθυστέρηση αντικατάστασης όσων συμπληρώνουν το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα παραμονής τους στις Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων, δημιουργούν κάθε φορά δυσμενείς συζητήσεις επί του θέματος, εύλογα ερωτηματικά, ανησυχία, δυσφορία και έντονο προβληματισμό στα ενδιαφερόμενα στελέχη.


Παράλληλα τονίζουμε οτι η  παρέκκλιση μίας εκ των θεμελιωδών αρχών που πρέπει να διέπει ένα ένοπλο στρατιωτικά συντεταγμένα σώμα όπως το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αφενός αφορά στην επιλογή Αξιωματικών Λ.Σ. και την τοποθέτησή τους  σε  θέσεις από τις οποίες καλούνται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους  και αφετέρου στην της  ιεραρχικής μεταξύ τους σχέση, αρχές, έχουν τυπική - οργανική έννοια (πυραμίδα βαθμών, θέσεων και υπηρεσιών) αλλά και ουσιαστική έννοια (καθήκοντα και περιορισμοί που προέρχονται από την ιεραρχική εξουσία ή την ιεραρχική εξάρτηση) και πρέπει να αποτελούν μία σχέση διαρκείας θεσμοθετημενη και ρυθμισμενει  λεπτομερώς, καθως πάνω και σε αυτες τις αρχες  στηρίζεται η λειτουργιά του ΛΣ, σε καμιά περίπτωση  δεν πρέπει να επιτρέπονται  εύκολα, μεταβολές.

Απαιτείται  ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών , για την πιστή τήρηση των διαδικασιών - νομοθεσίας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.


Για το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος                 Ο Γενικός Γραμματέας 

Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ        Γεώργιος ΜΑΡΑΓΚΟΣ