ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΣ (ΠΕΑΛΣ)

Πειραιάς, 02-06-2022

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.200/Ε/22 /2022
ΠΡΟΣ:

κ. ΑΡΧΗΓΟ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΚΟΙΝ:

1. κ. ΥΝΑΝΠ

2. κ. Α' ΥΠΑΡΧΗΓΟ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

3. κ. Β' ΥΠΑΡΧΗΓΟ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

4. ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

5. ΜΕΛΗ ΠΕΑΛΣ

ΘΕΜΑ:¨ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΛΣ¨

κ. Αρχηγέ ,


Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση συνέχισης των εργασιών του Κατώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων την 06-06-2022 και του Ανώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων την 03-06-2022, μετά τη δημοσίευση της Αριθ. Πρωτ.: 1000.0/37740/2022 Απόφασης κ. Υπουργού, κατόπιν σχετικής εισήγησής σας, αναφορικά με τις Τακτικές μεταθέσεις στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2022, παρακαλούμε για τη σχετική ενημέρωσή μας προ έναρξης των εργασιών των εν λόγω συμβουλίων, προκειμένου ως ΔΣ της ΠΕΑΛΣ, αποφανθούμε σχετικά, τοποθετηθούμε επί του νέου εγχειρήματος τρόπου μεταθέσεων των στελεχων ΛΣ και ενημερώσουμε τα μέλη μας .
.


Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας

Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ                       Γεώργιος ΜΑΡΑΓΚΟΣ