Προς

Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη

Θέμα: «Επιστολή Επιλαχόντων Αξιωματικών διαγωνισμού Απευθείας Κατάταξης Ειδικότητας Τεχνικού έτους 2021»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ως επιλαχόντες του διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ειδικότητας Τεχνικού έτους 2021 με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων (προκήρυξη με Αριθμ. Πρωτ. 2421.6-4/59443/2021 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 46 Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 20/08/2021), θα θέλαμε να σας εκφράσουμε με την παρούσα επιστολή μας, την έντονη επιθυμία μας να καταταγούμε στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προκειμένου να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στην πατρίδα.

Όπως είναι γνωστό σε εσάς, με την ολοκλήρωση του ως άνω διαγωνισμού οι επιλαχόντες είμαστε έντεκα (11).

Με δεδομένη την υψηλή επιστημονική γνώση που αποκτήσαμε με την φοίτηση μας στις πολυτεχνικές σχολές αλλά και τις πολλαπλές επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύξαμε κατά την πορεία του επαγγελματικού μας βίου, έχουμε την δυνατότητα και την ικανότητα να ανταποκριθούμε και να διαχειριστούμε σημαντικό εύρος αρμοδιοτήτων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πάντοτε αποτελούσε η  διαμόρφωση όρων και η εξασφάλιση συνθηκών ασφάλειας για την Ελληνική Ναυτιλία. Εξειδικευμένα θέματα, όπως ελέγχου διαχείρισης της ναυτικής ασφάλειας στα πλοία, τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τους λιμένες, επιθεώρησης και πιστοποίησης των υπόχρεων πλοίων και φορέων, καθιστούν την στελέχωση της Υπηρεσίας με Αξιωματικούς ειδικότητας Τεχνικού καίριας σημασίας.

Οι Αξιωματικοί Τεχνικοί συνολικά που υπηρετούν στο Σώμα, μετά και την τελευταία πρόσκληση κατάταξης υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε ενενήντα (90). Σύμφωνα με την παρ.2γ του αρθ.1 του Π.Δ. 33/2021 (ΦΕΚ 84 Α’) οι οργανικές θέσεις Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Τεχνικού απευθείας κατάταξης, ή από μετάταξη ανέρχονται σε εκατόν σαράντα δύο (142).

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4676/2020 αυξήθηκε η οργανική δύναμη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά 1.500 θέσεις και με την υπ’ Αριθμ. 2411/77111/2021 Απόφαση του κ. Αρχηγού Λ.Σ. (ΦΕΚ Β’ 4914/22.10.2021) οι παραπάνω θέσεις κατανεμήθηκαν μεταξύ άλλων και στις περιφερειακές Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Παράλληλα, με την παραπάνω απόφαση, προβλέφθηκε η δυνατότητα κατωτέρων αξιωματικών Λ.Σ. ειδικότητας Τεχνικού να υπηρετήσουν και από τοποθετήσεώς τους σε Υπηρεσίες Λ.Σ. της περιφέρειας ενώ, η ανάγκη στελέχωσης των λιμενικών αρχών με επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό καθίσταται επιτακτική, δεδομένης της σύγχρονης πραγματικότητας (μεταναστευτικές ροές, τούρκικη προκλητικότητα) όπως έχετε τονίσει επανειλημμένως.

Κύριε Υπουργέ, επιθυμούμε να ενταχθούμε στο έμψυχο δυναμικό του Λιμενικού Σώματος, υποστηρίζοντας με τις επιστημονικές μας γνώσεις τα στελέχη που υπηρετούν σε αυτό και να ενισχύσουμε το σημαντικό έργο που επιτελούν.

Λαμβάνοντας υπόψιν τις κενές οργανικές θέσεις που προκύπτουν, την ανάγκη άμεσης περαιτέρω ενίσχυσης του Λιμενικού Σώματος, αλλά και το ότι η απαιτούμενη χρονική διάρκεια βασικής εκπαίδευσης της ειδικότητας μας είναι μόλις τέσσερις (4) μήνες, παρακαλούμε θερμά να εξετάσετε την περίπτωση της απορρόφησής μας.

 

Με σεβασμό και εκτίμηση,

Οι επιλαχόντες/ούσες του διαγωνισμού Αξιωματικών Λ.Σ. Απευθείας Κατάταξης ειδικότητας Τεχνικού έτους 2021.

/http://www.limenikirota.eu/