Αριθμ. Πρωτ.: Φ.200/Ε/46 /2022


ΠΡΟΣ:

κ. Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


ΚΟΙΝ.:

- Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

- Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

- Α΄ Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

- Β΄ Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

- Γενικό Επιθεωρητή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

- ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΚ Δ’

- Μέλη ΠΕΑΛΣ


Κύριε Αρχηγέ,

Με τον ν. 4676/2020  Άρθρο 25 "Μεταθέσεις εξωτερικού", αντικαταστάθηκε  το άρθρο 115 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) "Αξιοποίηση Στελεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Πολιτικού Προσωπικού σε θέσεις εξωτερικού" και με το π.δ 11/2021 - ΦΕΚ 21/Α/10-2-2021 "Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής" ρυθμίστηκαν ζητήματα, που άπτονται της εφαρμογής των σχετικών νομοθετημάτων.

Όπως γνωρίζετε, οι Ναυτιλιακοί Ακόλουθοι είναι ένα κεφάλαιο για την εκπροσώπηση της Χώρας στο εξωτερικό, καθώς προσφέρουν σημαντικές και αναγκαίες υπηρεσίες, στο κράτος, στο πλοίο και στον ‘Έλληνα ναυτικό. 

Δυστυχώς, παρά ταύτα, μέχρι σήμερα, δεν έχουμε διαπιστώσει καμιά πρωτοβουλία αναφορικά με την αντικατάσταση των Αξιωματικών Λ.Σ., που έχουν  συμπληρώσει  το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα παραμονής τους στις Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων που υπηρετούν.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη μη συμπερίληψη, κατά την ψήφιση του 4504/17, στα κριτήρια επιλογής μεταξύ των Ναυτιλιακών Ακολούθων, του βαθμού - αρχαιότητας των Αξιωματικών και την  πρόσφατη άνευ διαβουλεύσεως διάταξη, που τροποποίησε το  πλαίσιο μεταθέσεων στο εξωτερικό,  δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά, ανησυχία, δυσφορία και έντονο προβληματισμό στα ενδιαφερόμενα στελέχη .. 

Επιπρόσθετα τονίζουμε ότι οι Αξιωματικοί είναι οικογενειάρχες, που έχουν το δικαίωμα στον προγραμματισμό είτε των επαγγελματικών τους θεμάτων είτε των οικογενειακών τους αναγκών κι έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται.

Ως εκ τούτου, αναγκαζόμαστε να αιτηθούμε  αφενος, την ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας σας για την επίσπευση της διαδικασίας των μεταθέσεων σε θέσεις του εξωτερικού και την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας κι αφετέρου την τροποποίηση του υφιστάμενου πλαισίου ώστε πρώτο κριτήριο για την επιλογή Ναυτιλιακών Ακολούθων  να αποτελει η σχολή προέλευσης και ο  βαθμός - αρχαιότητα των Αξιωματικών .

 

Για το Δ.Σ.

   Ο Πρόεδρος                  Ο Γενικός Γραμματέας

Σπύρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ       Γεώργιος ΜΑΡΑΓΚΟΣ