Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 24-10-2022 και ώρα 11:00 ξεκινά τις εργασίες του το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων όταν λειτουργεί ως Συμβούλιο Προσφυγών και ώρα 10:00 ξεκινούν τις εργασίες τους το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με τα οριζόμενα σε άρθρα 9, 30 και 32 του ΠΔ 11/2021 (Α΄21), καθώς και το Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς εξέταση αιτημάτων αποσπάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα σε άρθρα 30 και 32 του ΠΔ 11/2021 (Α΄21).