Αριθμ. Πρωτ.: Φ.200/Ε/53/2022

Ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις για τη συμμετοχή στο συνέδριο της ΠΕΑΛΣ που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο με αποτέλεσμα να μη είναι πλέον πρακτικά εφικτή η φιλοξενία περισσότερων συνέδρων (οικονομικός προϋπολογισμός, διαμονή σε  ξενοδοχεία, μετακίνηση - εισιτήρια, γεύματα - δείπνο, αίθουσα συνεδρίου). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και με δεδομένο ότι αναμένεται αυξημένη συμμετοχή και από πλευράς των προσκεκλημένων της ΠΕΑΛΣ, αλλά και ότι τον Ιανουάριο 2023 πρόκειται να πραγματοποιηθεί στον Πειραιά η επετειακή εκδήλωση συμπλήρωσης 20 ετών από την ίδρυση της ΠΕΑΛΣ, για την οποία θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να φιλοξενηθεί  μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων, δυστυχώς δε δύναται να δεχτούμε άλλες δηλώσεις συμμετοχής μελών μας για το ετήσιο συνέδριό μας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σας ευχαριστούμε.

Για το Δ.Σ.

            Ο Πρόεδρος            Ο Γενικός Γραμματέας

Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ           Γεώργιος ΜΑΡΑΓΚΟΣ