Δημοσιεύουμε την κάτωθι επιστολή που εστάλη στο email μας και αφορά σε οικονομική προσφορά ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου για την διενέργεια rapid test και PCR test.