ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΑΛΣ
                                                                  03/2020 - 03/2023

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΑΛΣ: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΕΑΛΣ (06-03-2020 έως 06-03-23)


  Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΑΛΣ 
(06-03-2020 έως 06-03-23)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
  2131371305
pealsgr@gmail.com

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6944586056- 6943673189 - 2131371132
marakos123@yahoo.gr
Μέλος Συμβουλίου μεταθέσεων  - Εκπρόσωπος ΠΕΑΛΣ στο ΤΑΛΣ


ΤΑΜΙΑΣ: 
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΛΣ ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
6944583795- 6946799628 - 2131371108
lvalergakis@hcg.gr
Εκπρόσωπος ΠΕΑΛΣ στο ΤΑΛΣ και  ΛΑΠ
 
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
  6944584620- 6907621598 - 2131374777
mihalis.kokk@gmail.com
 Μέλος Συμβουλίου προσφυγών
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : 
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6972446996 - 2810360113
dramgi@gmail.com
    Μέλος Συμβουλίου μεταθέσεων 
 
Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                                                6974405699     
                                                                george_pera@yahoo.gr 
                        Εκπρόσωπος ΠΕΑΛΣ στο ΛΑΠ - Υπεύθυνος Επιχειρησιακών μέσων ΛΣ
 
 
ΑΝAΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                                            6972059135 - 2392031322   
                                                             grmakris@hotmail.com
                                                         Μέλος Συμβουλίου προσφυγών

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΑΛΣ: 
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΜΟΥΤΖΟΥΒΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6977980704 
costantine.moutzouvis@gmail.com

ΜΕΛΟΣ: 
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 6976696984 - 2294022537
        kyriakoulopoulos@gmail.com
 
ΜΕΛΟΣ: 
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
       6974329460 - 2104818657
gchrysinas@gmail.com

ΜΕΛΟΣ: 

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΦΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

       6936987095 
pariligu@yahoo.gr