ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΑΛΣ
                                                                 08-03-2023 - .............

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΕΑΛΣ


 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (07-03-2020 εως 07-03-2023)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την  08-03-2023 η θέση προέδρου ΠΕΑΛΣ  παραδόθηκε από τον κ.  ΠΑΣΣΑΚΟ ΣΠ. στο ΔΣ λόγω λήξης της θητείας του ΔΣ  την 07-03-2023


ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6944586056- 6943673189 - 2131371132
marakos123@yahoo.gr
Μέλος Συμβουλίου Μεταθέσεων  - Εκπρόσωπος ΠΕΑΛΣ στο ΤΑΛΣ


ΤΑΜΙΑΣ: 
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
  6944584620- 6907621598 - 2131374777
mihalis.kokk@gmail.com
 Μέλος Συμβουλίου Μεταθέσεων

 
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΛΣ ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
6946799628
lefterisvalergakis@gmail.com


Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : 
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6972446996 - 2810360113
dramgi@gmail.com
    Μέλος Συμβουλίου Μεταθέσεων 
 
Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                                                6974405699     
                                                                george_pera@yahoo.gr 
                        Εκπρόσωπος ΠΕΑΛΣ στο ΛΑΠ - Υπεύθυνος Επιχειρησιακών μέσων ΛΣ
 
 
ΑΝAΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                                            6972059135 - 2392031322   
                                                             grmakris@hotmail.com
                                                        

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΜΟΥΤΖΟΥΒΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6977980704 
costantine.moutzouvis@gmail.com
  Μέλος Ανωτάτου Συμβουλίου Προσφυγών

ΜΕΛΟΣ: 

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΦΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

       6974600578
georgefikas@hotmail.com

ΜΕΛΟΣ: 

ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΛΥΓΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
       6936987095
pariligu@yahoo.gr 
                                                                                                             
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΑΛΣ
                                                                 2020 - /07-03-2023

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΑΛΣ: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΕΑΛΣ


 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6944586056- 6943673189 - 2131371132
marakos123@yahoo.gr
Μέλος Συμβουλίου Μεταθέσεων  - Εκπρόσωπος ΠΕΑΛΣ στο ΤΑΛΣ


ΤΑΜΙΑΣ: 
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
  6944584620- 6907621598 - 2131374777
mihalis.kokk@gmail.com
 Μέλος Συμβουλίου Μεταθέσεων

 
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΛΣ ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
6946799628
lefterisvalergakis@gmail.com


Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : 
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6972446996 - 2810360113
dramgi@gmail.com
    Μέλος Συμβουλίου Μεταθέσεων 
 
Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                                                6974405699     
                                                                george_pera@yahoo.gr 
                        Εκπρόσωπος ΠΕΑΛΣ στο ΛΑΠ - Υπεύθυνος Επιχειρησιακών μέσων ΛΣ
 
 
ΑΝAΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                                            6972059135 - 2392031322   
                                                             grmakris@hotmail.com
                                                        

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΜΟΥΤΖΟΥΒΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6977980704 
costantine.moutzouvis@gmail.com
  Μέλος Ανωτάτου Συμβουλίου Προσφυγών

ΜΕΛΟΣ: 

ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΦΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

       6974600578
georgefikas@hotmail.com

ΜΕΛΟΣ: 

ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΛΥΓΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
       6936987095
pariligu@yahoo.gr 
                                                                                                             

Pages