Εικόνες θέματος από MichaelJay. Από το Blogger.

Video

News

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Archive

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Breaking

Fashion

News

Food

Sports

Technology

Technology

Featured

Videos

About us

Tags

Follow Us @soratemplates

Tags

Categories

Sponsor

AD BANNER

Recent News

Popular

Technology

Pages

Recent

Connect With us

Over 600,000+ Readers Get fresh content from FastBlog

Comments

Facebook

ABOUT AUTHOR

test banner

LATEST POSTS


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΑΛΣ

- Note: Για κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τις δημοσιεύσεις μας παρακαλούμε όπως επικονωνείτε απευθείας με τον Πρόεδρο ΠΕΑΛΣ:

- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ

- ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. Σπυρίδων (ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ).

- email: p.peals.elakt@gmail.com τηλ: 6946833943-www.facebook.com/proedros.peals-www.limeniki-rota.blogspot.com/-www.twitter.com/proedros_peals


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Ν 4504/2017 ΦΕΚ 184Α "Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις."

N 4256/2014 ΦΕΚ 92Α "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις"

Ν 4150/2013 ΦΕΚ 102Α "Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις"

Ν 3922/2011 ΦΕΚ 35Α "Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις"

Ν 4029/2011 ΦΕΚ 245Α "Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις"

Π.Δ 103/2014 ΦΕΚ 170Α "Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου"

Π.Δ 81/2014 ΦΕΚ 125Α "Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών"

ΠΔ 85/2012 ΦΕΚ 141Α "Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών"

ΠΔ 86/2012 ΦΕΚ 141Α "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών"

ΠΔ 94/2012 ΦΕΚ 194Α "Τροποποίηση π.δ. 85/2012 -Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών"

(Α΄ 141).

ΠΔ 67/2011 ΦΕΚ 149Α "Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής"

Υ.Α. Φ. 214.1/2014/Σχ. 11685 A΄ ΦΕΚ 2993Β "Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού στις οργανικές μονάδες Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου"

Υ.Α. Φ. 040/2014 ΦΕΚ 3212Β "Κύρωση Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών"
ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - ΚΡΙΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣΠΔ 81/2012 ΦΕΚ 139Α "Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής"

ΠΔ 58/2012 ΦΕΚ 108Α "Κατηγορίες, ειδικότητες, οργανικές θέσεις προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.

ΠΔ 37/2012 ΦΕΚ 75Α "Καταστάσεις προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.

ΠΔ 38/2012 ΦΕΚ 75Α "Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΠΔ 56/2002 ΦΕΚ49Α "Εκθέσεις Αξιολόγησης προσωπικού Λ.Σ.

ΥΑ 212.15/3735/2012 ΦΕΚ 1482Β "Τύπος προσωρινής βεβαίωσης της ταυτότητας προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. σε κατάσταση διαθεσιμότητας, αργίας με πρόσκαιρη παύση, αργίας με προσωρινή απόλυση"
ΠΔ 112/2011 ΦΕΚ 146Α "Μετάταξη σε Αξιωματικούς Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.) ειδικοτήτων Υγειονομικού και Ιερέα"ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
ΠΔ 97/2012 ΦΕΚ 156Α "Τροποποίηση του ΠΔ 33/2009 "Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερίκό και στο εξωτερικό" (Α.50)

Ν 3079/2002 ΦΕΚ 311Α "Κώδικας προσωπικού ΛΣ"

Ν 2935/2001 ΦΕΚ 162Α "Προσωπικό ΛΣ και άλλες διατάξεις"

ΠΔ 33/2009 ΦΕΚ 50Α "Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερίκό και στο εξωτερικό"

ΠΔ 68/2003 ΦΕΚ 71Α "Κανονισμός ωραρίου εργασίας προσωπικού ΛΣ"

YA 214.1/10051/2013 ΦΕΚ 2353 "Καθορισμός των ωρών προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής των γραφείων των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής."ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΥΑ 114/2002 ΦΕΚ 206Β "Καθορισμός εδρών Προξενικών Λιμεναρχείων"

ΥΑ 114/2005 ΦΕΚ 1338Β "Καθορισμός εδρών Ναυτιλιακών Ακολούθων"

ΥΑ 114/2005 ΦΕΚ 1992Β "Καθορισμός εδρών Ναυτιλιακών Ακολούθων"

ΥΑ 114/2005 ΦΕΚ 719Β "Μεταφορά Έδρας Ναυτιλιακού Ακολούθου"

ΥΑ 114/2008 ΦΕΚ 1942Β "Μεταφορά Έδρας Ναυτιλιακού Ακολούθου"

ΥΑ 114/2008 ΦΕΚ 1339Β

ΥΑ 114/2002 ΦΕΚ 257Β "Καθορισμός κριτηρίων επιλογής Αξιωματικών Λ.Σ. που αποσπώνται σε Διεθνείς Οργανισμούς, Υπηρεσίες της Ε.Ε., στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) στην Ε.Ε., ή σε Μ.Ε.Α άλλου Διεθνούς Οργανισμού" όπως τροποποιήθηκε με ΥΑ 114/2003 ΦΕΚ 1987Β

ΥΑ 114/2005 ΦΕΚ 729Β "Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1141/23/03/31-12-2003 Υ.Α. "Καθορισμός κριτηρίων επιλογής Αξιωματικών Λ.Σ. που αποσπώνται σε Διεθνείς Οργανισμούς, Υπηρεσίες της Ε.Ε., στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) στην Ε.Ε., ή σε Μ.Ε.Α άλλου Διεθνούς Οργανισμού"ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.ΠΔ 80/2015 ΦΕΚ 153Α "Άδειες Aπουσίας του προσωπικού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ."

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.δ. 138/2001 “Άδειες του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος” (Α΄120), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.δ. 308/2003 (Α΄260) και το Π.δ. 106/2010 (Α΄183).

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑΥΑ 114/2002 ΦΕΚ 1122Β "Κύρωση του Κανονισμού για τη διενέργεια Ε.Δ.Ε." όπως συμπληρώθηκε με ΥΑ 114/2003 ΦΕΚ 206Β "Κύρωση Κανονισμού 67 που συμπληρώνει τον αριθ. 64 Κανονισμό για την διενέργεια Ε.Δ.Ε."

ΥΑ 114/2005 ΦΕΚ 46Β "Τροποποίηση του Κανονισμού διενέργειας Ε.Δ.Ε."

ΠΔ 187/2004 ΦΕΚ 164Α "Ανακριτικά Συμβούλια προσωπικού ΛΣ"

ΠΔ 514/1982 ΦΕΚ 94Α"Πειθαρχικη Δικαιοδοσία του στρατιωτικού προσωπικού του Λ.Σ."

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑΠΔ 169/2004 ΦΕΚ 142ΑΥγειονομική Περίθαλψη προσωπικού Λ.Σ.

Ν 4075/2012 ΦΕΚ 89Α "Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις"

Ν3865/2010 ΦΕΚ 120Α "Μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του δημοσίου και άλλες διατάξεις"

ΓΕΝΙΚΑ

Ν 4058/2012 ΦΕΚ 63Α "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις"

ΥΑ 114/2004 ΦΕΚ 663Β "Κύρωση του Κανονισμού οπλοκατοχής, οπλοφορίας και οπλοχρησίας του προσωπικού Λ.Σ."

Ν 4033/2011 ΦΕΚ 264Α "Ναυτικά Ατυχήματα"

N 1264/1982 ΦΕΚ 79Α "Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων"ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ

ΠΔ 407/1995 ΦΕΚ 228Α "Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος"

ΠΔ 342/1996 ΦΕΚ 225Α "Τροποποίηση του ΠΔ 407/1195 Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

ΠΔ 247/2006 ΦΕΚ 261Α Τροποποίηση του ΠΔ 407/1195 Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος"


OIKONOMIKA
Ν 4336/2015 ΦΕΚ 94 Α Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

ΠΔ 31/2007 ΦΕΚ 29A Οργανισμός του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού

ΒΔ 160/1970 ΦΕΚ 44Α Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος

ΠΔ 94/2004 ΦΕΚ 172Α Τροποποίηση διατάξεων ΒΔ 160/1970 Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος

ΔΙΑΦΟΡΑ


ΥΑ 711.1/525/2012 ΦΕΚ 2511 Β Κανονισμός Επιθεωρήσεων και Εσωτερικών Ελέγχων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.