NEWS FEED

6/recent/ticker-posts

Εφορευτική Επιτροπή Αρχαιρεσιών ΠΕΑΛΣ: Πληροφορίες σχετικά με τις Αρχαιρεσίες ΠΕΑΛΣ 2023 - Οδηγίες για την διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής ψήφου μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής ”ΖΕΥΣ”

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 04/2023Θέμα: «Πληροφορίες σχετικά με τις Αρχαιρεσίες ΠΕΑΛΣ 2023 - Οδηγίες για την διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής ψήφου μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής ”ΖΕΥΣ”».

 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού της ΠΕΑΛΣ, οι Αρχαιρεσίες 2023 για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) - Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Π.Ε.Α.Λ.Σ. θα διεξαχθούν, με μυστική ψηφοφορία, παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου, που διορίζεται κατόπιν σχετικού αιτήματος, από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, την Παρασκευή 09 Ιουνίου 2023 από ώρας 09:00 έως 16:00, στην πόλη του Πειραιά (κτίριο ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. - Ακτή Βασιλειάδη,  Πύλη Ε1 – Ε2, Γραφείο 018).

 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4808/2021 (Α΄101), «Η ψηφοφορία γίνεται είτε διά φυσικής παρουσίας είτε ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, με διασφάλιση και στις δύο περιπτώσεις της ταυτοπροσωπίας των ψηφοφόρων. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις παρέχουν υποχρεωτικά στα μέλη τους τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως ψηφοφορίας με διασφάλιση της μυστικότητας των ψήφων. Σχετικό λογισμικό διατίθεται χωρίς αντάλλαγμα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η συνδικαλιστική οργάνωση μπορεί να επιλέξει την αξιοποίηση άλλου προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζει το αδιάβλητο και τη μυστικότητα της ψηφοφορίας».

 

Κατόπιν των ανωτέρω, όλα τα μέλη της ΠΕΑΛΣ, Αξιωματικοί ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ., δύνανται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα την Παρασκευή 09-06-2023 από ώρας 09:00 έως 16:00, με δύο τρόπους:             

1)     διά φυσικής παρουσίας στο γραφείο της ΠΕΑΛΣ (κτίριο ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. - Ακτή Βασιλειάδη,  Πύλη Ε1 – Ε2, Γραφείο 018)

2)     εξ αποστάσεως, ηλεκτρονικά, μέσω του λογισμικού «ΖΕΥΣ» που διατίθεται μέσω του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

Η προτίμηση των εκλογέων εκφράζεται με σταυροθεσία μέχρι έντεκα (11) σταυρών για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τριών (03) σταυρών για την Ε.Ε. Ο σταυρός προτίμησης μπορεί να τοποθετηθεί τόσο αριστερά όσο και δεξιά του Ονοματεπωνύμου του προτιμώμενου υποψηφίου.

 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά την ηλεκτρονική εξ αποστάσεως ψηφοφορία, η διαδικασία διεξάγεται ως ακολούθως:

 

Κάθε μέλος της ΠΕΑΛΣ – ψηφοφόρος έλαβε στην προσωπική ηλεκτρονική του διεύθυνση ..........@hcg.gr μήνυμα με το οποίο καλείται να ψηφίσει. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιέχει έναν προσωπικό και απόρρητο σύνδεσμο (link) προς τον δικτυακό τόπο του συστήματος «ΖΕΥΣ».

 

Ακολουθώντας τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο, ο ψηφοφόρος μεταφέρεται στο «ηλεκτρονικό παραπέτασμα» του συστήματος «ΖΕΥΣ».

 

Εφόσον βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος που έχει καθοριστεί για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ήτοι από 09:00 έως 16:00 της 09-06-2023, ο ψηφοφόρος επιλέγει «Είσοδος στο ηλεκτρονικό παραπέτασμα».

 

Αφού διαβάσει τις οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή του ψηφοδελτίου, ο ψηφοφόρος επιλέγει «Εκκίνηση».

 

Στο πάνω μέρος του ψηφοδελτίου αναγράφεται ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός επιλογών, 11 για το Διοικητικό Συμβούλιο και 3 για την Ελεγκτική Επιτροπή.

 

Για να συμπεριλάβει έναν υποψήφιο στο ψηφοδέλτιό του, ο ψηφοφόρος αρκεί να επιλέξει (πατώντας με το ποντίκι του) το ονοματεπώνυμό του. Το χρώμα του υποψηφίου αλλάζει από μπλε σε πράσινο.

 

Αφού επιλέξει τον υποψήφιο ή τους υποψήφιους που δικαιούται να επιλέξει σύμφωνα με την προτίμησή του, ο ψηφοφόρος μπορεί να πατήσει το κουμπί «Συνέχεια». (Σημείωση: Η μη επιλογή υποψηφίου ισοδυναμεί με υποβολή «λευκής ψήφου».)

 

Έχοντας επιβεβαιώσει τις επιλογές του, ο ψηφοφόρος μπορεί να υποβάλει την ψήφο του επιλέγοντας «Υποβολή ψήφου» και αφού πρώτα δηλώσει ότι τη στιγμή της υποβολής «είναι μόνος στο τερματικό του και κανείς άλλος δεν έχει παρακολουθήσει τις επιλογές του».

 

Εάν θέλει να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή στο συμπληρωμένο ψηφοδέλτιο, ο ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει «Πίσω στις επιλογές υποψηφίων».

 

Μετά την επιτυχή καταχώριση της ψήφου, το σύστημα «ΖΕΥΣ» εκδίδει και αποστέλλει αυτόματα στον ψηφοφόρο «ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης της ψήφου».

 

Σημειώσεις:

·        Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στο σύστημα «ΖΕΥΣ» χωρίς να απαιτείται πρόσβαση του χρήστη στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, συστήνεται η αποθήκευση του σχετικού μηνύματος με τον προσωπικό και απόρρητο σύνδεσμο (link) προς τον δικτυακό τόπο του συστήματος «ΖΕΥΣ», σε ασφαλές μέρος (προσωπικός υπολογιστής, USB stick κ.λ.π.).

·        Ο υπολογιστής από τον οποίο ο ψηφοφόρος θα υποβάλει την ψήφο του, θα πρέπει να έχει εγκατεστημένο κάποιο από τα προτεινόμενα προγράμματα περιήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό (web browser). Ο χρήστης μπορεί να βρει τις τελευταίες εκδόσεις των προτεινόμενων προγραμμάτων στους παρακάτω συνδέσμους:

Για το πρόγραμμα Mozilla Firefox: https://www.mozilla.org/firefox/

Για το πρόγραμμα Google Chrome: https://www.google.com/chrome/

·        Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να ψηφίσει όσες φορές επιθυμεί, εντός του διαστήματος διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Κάθε νέα ψήφος διαγράφει την προηγούμενη, ενώ το αποδεικτικό της ακύρωσης της προηγούμενης ψήφου περιλαμβάνεται και στην ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης ψήφου που αποστέλλεται στον ψηφοφόρο.

 

Αναλυτικός Οδηγός Ψηφοφόρου

https://zeus.grnet.gr/zeus/static/manuals/zeus_voter_manual_one_or_more_questions.pdf

 

Διευκρινίζεται ότι:

 

•             καθ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα α) αναλυτικής καταγραφής τόσο των ψηφοφόρων που έχουν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα, όσο και των ψηφοφόρων που δεν έχουν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα, β) εξαίρεσης από την ηλεκτρονική διαδικασία του ψηφοφόρου που θα επιλέξει τη δια φυσικής παρουσίας υποβολή ψήφου.

 

•             μετά το πέρας της προκαθορισμένης ημερομηνίας και ώρας λήξης της ψηφοφορίας, δεν θα είναι δυνατή η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος που αφορά στις Αρχαιρεσίες ΠΕΑΛΣ 2023 (είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά).

Σε περίπτωση δε που κατά τη διαδικασία διαπιστωθεί ότι μέλος ΠΕΑΛΣ που θα προσέλθει για αυτοπρόσωπη ψήφο, έχει ήδη προβεί και σε ηλεκτρονική υποβολή ψήφο, η Εφορευτική Επιτροπή θα λάβει υπόψη της την αυτοπρόσωπη υποβολή ψήφου, καθώς το λογισμικό «ΖΕΥΣ» δίνει τη δυνατότητα διαγραφής - εξαίρεσης από την ηλεκτρονική διαδικασία του εν λόγω μέλους – ψηφοφόρου. Με αυτό τον τρόπο, η ηλεκτρονικά υποβληθείσα ψήφος του δεν θα προσμετρηθεί στο τελικό αποτέλεσμα.

 

Μετά το πέρας της προκαθορισμένης ημερομηνίας και ώρας λήξης της ψηφοφορίας, παύει να είναι δυνατή η υποβολή ψήφων.

 

Ακολουθεί η διαδικασία μίξης - καταμέτρησης των ψηφοδελτίων με χρήση των μυστικών Κωδικών Ψηφοφορίας των Τακτικών Μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.

 

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική καταχώρηση της ψήφου παραμένει καθόλη τη διαδικασία μυστική και διασφαλίζεται η πλήρης ανωνυμία της/του ψηφοφόρου.  

 

Το σύστημα «ΖΕΥΣ» καταμετρά τις ψήφους και υπολογίζει τα τελικά αποτελέσματα.

 

 

Πειραιάς, 07-06-2023


Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής Αρχαιρεσιών 2023


ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος, Τακτικό Μέλος – Πρόεδρος

ΤΣΑΜΗΣ Σωκράτης, Τακτικό Μέλος

ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥ Αιμιλία, Αναπληρωματικό Μέλος

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια