ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

                         

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Κτίριο ΥΝΑΝΠ/ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2 (Γρ. 18) Πειραιάς - Τ.Κ.18510
Τηλέφωνο:213.137.1305
Εmail: peals@hcg.gr / peals.info@gmail.com
www.peals.gr

Pages