ΕΓΓΡΑΦΗ

 


Α Ι Τ Η Σ Η

 

«Περί εγγραφής μου στην Π.Ε.Α.Λ.»

ΕΠΙΘΕΤΟ:  

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ: 

 ΒΑΘΜΟΣ:

Α.Μ.:

ΑΡ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ:  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΤΗΛ.:

e-mail: 

  

Ημερομηνία:


ΠΡΟΣ:

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  

(peals.info@gmail.com - τηλ. : 2131371305)

 

 


Παρακαλώ για την εγγραφή μου ως Τακτικού μέλους της Π.Ε.Α.Λ.Σ.

Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού, όπως έγινε αποδεκτό με την αριθμ. 52/2015 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.

Συμφωνώ για την παρακράτηση της μηνιαίας συνδρομής μου των 4 ευρώ μέσω του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΟΔ

Θα ενημερώνω το Δ.Σ. της Π.Ε.Α.Λ.Σ. για οποιαδήποτε αλλαγή των αναγραφόμενων στοιχείων.

 

 

 

Ο-Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

 

 


 

 


 

Pages