ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΕΑΛΣ

Οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος έχουν οριστεί ως ακολούθως:

  • ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΤΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩN
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ: ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  • ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΦΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΚΑΝΕΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
  • ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΧΑΒΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΒΗΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΠ:
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΛΥΓΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΛΣ:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΛΥΓΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   


Pages