NEWS FEED

6/recent/ticker-posts

ΠΕΑΛΣ: Τακτικές Μεταθέσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 2023

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.100/A/64/2023


Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, βρισκόμαστε μια ανάσα πριν την τελική φάση των τακτικών μεταθέσεων για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2023.  


Με σημαντική καθυστέρηση, αύριο 15/9/2023 και ενώ άρχισε ήδη το νέο σχολικό έτος, τα αρμόδια συμβούλια μεταθέσεων πρόκειται να εκκινήσουν τις εργασίες τους εντός ενός περιοριστικού πλαισίου, το οποίο διαμορφώνεται από:


τις προβλέψεις του ν.4504/2017 και του π.δ.11/2021, οι οποίες από την εφαρμογή τους, μέχρι σήμερα, δείχνουν ότι αδυνατούν να ανταποκριθούν και να καλύψουν τόσο τις υπηρεσιακές ανάγκες όσο και τις ανάγκες των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των οικογενειών τους


τις διαθέσιμες πιστώσεις του Προϋπολογισμού του ΥΝΑΝΠ για την κάλυψη των αναγκών των τακτικών μεταθέσεων,, εξαιρετικά περιορισμένου ύψους σε σχέση με αντίστοιχες ομοειδών Υπουργείων/Οργανισμών


την σημαντική υποστελέχωση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. περίπου 1.500 θέσεων, σε συνδυασμό με τον Κανονισμό κατανομής των οργανικών θέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Εκ προοιμίου, αναγκαζόμαστε να δηλώσουμε ότι οποιοδήποτε σύστημα μεταθέσεων για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι καταδικασμένο να αποτυγχάνει και θα αποτυγχάνει:


  • όσο δεν υφίστανται περιγράμματα θέσεων στα Γραφεία και Τομείς των Λιμενικών Αρχών και περιγράμματα θέσεων στα Τμήματα και Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας, αναφορικά με την δεξαμενή στελεχών (κατηγορία/προέλευση) από την οποία θα καλύπτονται
  • όσο η κατανομή των οργανικών θέσεων δεν ακολουθεί μια ορθολογική και μεθοδολογικά τεκμηριωμένη προσέγγιση και δεν ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των Υπηρεσιών
  • όσο δεν υπάρχει μακροπρόθεσμος και ορθολογικός σχεδιασμός για τις κατηγορίες/προελεύσεις των στελεχών και τις θέσεις για τις οποίες αυτά προορίζονται και τις ανάγκες που προσδοκάται να καλύψουν 
  • όσο δεν αξιοποιείται ορθολογικά, δίκαια και αποτελεσματικά η τακτική εισροή νέων στελεχών που φαίνεται ότι διασφαλίστηκε με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων σε συνδυασμό με την φάση μεγέθυνσης στην οποία βρίσκεται το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, τα οποία δυστυχώς θα πρέπει να θεωρηθούν ως δεδομένα, επί του παρόντος, κρίσιμης και καθοριστικής σημασίας για τα παραγόμενα αποτελέσματα της διαδικασίας αποτελεί η πρόσφατη Υ.Α. (ΑΔΑ: 6ΛΟ64653ΠΩ-ΓΗ9), με την οποία καθορίστηκε για τις τακτικές μεταθέσεις έτους 2023 η κατανομή των προς μετάθεση στελεχών ανά κατηγορία καθώς και οι Υπηρεσίες, που πρόκειται να στελεχωθούν.


Οφείλουμε, κατ’ αρχήν, να επισημάνουμε την κατ’ επίφαση επίκληση «των αναγκών του προς μετάθεση προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» στην ανωτέρω Υ.Α. αφού γίνεται ευκόλως αντιληπτό ότι οι πραγματικές ανάγκες του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν μπορούν και δεν θα εξυπηρετηθούν ούτε και φέτος, ενώ ουδεμία διαβούλευση πραγματοποιήθηκε με τους θεσμικούς εκπροσώπους των στελεχών στο πλαίσιο έκδοσης της Υ.Α. αυτής. 


Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι βρισκόμαστε ενόψει μίας διαδικασίας “a la cart” περιορισμένων μεταθέσεων, που παρατείνει το καθεστώς ομηρίας στελεχών σε υπηρεσίες, κρατώντας σε δεύτερη μοίρα τους τόπους συμφερόντων - προτίμησης των συναδέλφων,, ενώ παράλληλα οδηγεί στην επιλεκτική στελέχωση Υπηρεσιών.


Καλούμε τη νέα πολιτική ηγεσία να ανακαλέσει άμεσα την ανωτέρω Υ.Α. και να επανεξετάσει την σκοπιμότητά της, προκειμένου να εκδοθεί νέα, η οποία θα εξυπηρετεί και θα καλύπτει πραγματικά στο μέτρου του δυνατού τις ανάγκες του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., θα συνδέεται αμεσότερα με τα ουσιαστικά κενά και αναλογικότερα με τα υφιστάμενα επίπεδα στελέχωσης κάθε Υπηρεσίας, ενώ περαιτέρω θα λαμβάνει υπόψη τις επικείμενες αποφοιτήσεις νέων στελεχών από τις παραγωγικές σχολές και τις αντίστοιχες αρχικές τοποθετήσεις τους.


Για το Δ.Σ.

     Ο Πρόεδρος         Ο Γενικός Γραμματέας 

Γραβάνης Γρηγόριος       Φύκας Γεώργιος 


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια