ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΕΑΛΣ 2023: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 09-06-2023 Ανάδειξη Οργάνων Διοίκησης / Καταμέτρησης - Αποσφράγισης & Διαλογής Ψήφων

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 09-06-2023


 
Pages